Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

O OIKO.ΠΟΛΙ.Σ. και οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ α) Για τα δάση β) για τον ενιαίο κώδικα αυτοδιοίκησης, που αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων


Διαβάστε ΕΔΩ για τα Δάση και ΕΔΩ για τον Ενιαίο Κώδικα Αυτοδιοίκησης που προσυπογράφουν αυτοδιοικητικά σχήματα και φορείς, μεταξύ αυτών ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. και οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece.

Τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν κοινή αντιμετώπιση και συντονισμό δράσεων σε Τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Το Ψ.Ν. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΝ» (1887) | η ιστορική του σχέση με τη Δυτική Αθήνα και οι άνθρωποι της τέχνης που «φιλοξένησε»

Αρχείο Γιάννη Ιγγλέση: Δρομοκαΐτειο 1915 

Το Ψ.Ν. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΝ» (1887) | η ιστορική του σχέση με  τη Δυτική Αθήνα και οι άνθρωποι της τέχνης που «φιλοξένησε»


Επιμέλεια- Παρουσίαση: Κώστα Φωτεινάκη

[Η παρουσίαση αφιερώνεται στις καθαρίστριες που εργάζονται στο χώρο και που την περίοδο αυτή αγωνίζονται για τα εργατικά και τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Η ανάρτηση αυτή βασίστηκε στην πρώτη δημοσίευση στην εφημερίδα "Η Πόλη μας". Στην παρούσα ανάρτηση προστέθηκαν ορισμένες φωτογραφίες και σύνδεσμοι από την ξενάγηση του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. στο Δρομοκαΐτειο 22/11/2009 ΕΔΩ. Άλλες αναρτήσεις σχετικές με το θέμα ΕΔΩ ]

Δρομοκαΐτειο 1950

Η ίδρυση του ΨΝ «Δρομοκαϊτειον» το έτος 1887 συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής των Δήμων Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η στελέχωση του προσωπικού, με κατά προτίμηση Χιώτες εργαζομένους και επιστημονικό προσωπικό, συνετέλεσε στην ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των παραπάνω Δήμων.

Τα πρώτα Χρόνια: Ο Χιώτης έμπορος Ζωρζής Δρομοκαΐτης συντάσσει «Έν Χίω την 17/29 Νοεμβρ.1879» την διαθήκη του βάση της οποίας εκφράζει την «επιθυμία να συστήσει εν ιδιωτικόν Φρενοκομείον εις Αθήνας». Για τον σκοπό αυτό αφήνει 500.000 fr., «200.000 fr. δια το οικόπεδον, την οικοδομήν και σκευασίαν του Φιλανθρωπικού καταστήματος, τα δε υπόλοιπα 300.000 να μένουν ως προίξ του ιδίου καταστήματος... οι δε τόκοι δια να χρησιμεύσουν εις τας προς διατήρησιν έξοδα, ήτοι μισθούς Ιατρών, Διευθυντού, νοσοκόμων και υπηρετών...»

Ακόμα αφήνει στην ευθύνη των εκτελεστών της διαθήκης τον διορισμό της διοίκησης και την σύνταξη του οργανισμού. Γράφει στη διαθήκη του: «...Εγώ μόνον σας παρακαλώ να ονομασθή με το όνομά μου και της μακαρίας συζύγου μου, ήτοι να ονομασθεί Φρενοκομείον Ζωρζή και Ταρσής Δρομοκαΐτη».

Ένα μήνα αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1879, οι εκτελεστές της διαθήκης απευθύνονται στον Δημήτρη Βικέλα ο οποίος «ευρισκόμενος στη Γαλλία (Παρίσι) και διατηρώντας άριστες σχέσεις με επιστημονικούς και πνευματικούς κύκλους Γάλλων, παρέσχε πολύτιμες πληροφορίες στους εκτελεστές της διαθήκης...».
Ο Δημήτρης Βικέλας αποδέχεται την πρόταση και με την πολύτιμη συνεργασία του Γάλλου ψυχιάτρου Lunier - ο οποίος «έδωσε σχέδια για τη μορφή των κτιρίων, για τον οργανισμό και τον κανονισμό των υπηρεσιών»- βοηθάει σημαντικά στο πρώιμο στάδιο τους εκτελεστές της διαθήκης να υλοποιήσουν το δυσβάστακτο έργο της κατασκευής και οργάνωσης του «φρενοκομείου».
Ο Δημήτρης Βικέλας, μέσα από τις επιστολές του φαίνεται ολοκάθαρα πως είχε την διάθεση και την ετοιμότητα να βοηθήσει, γνωρίζοντας προφανώς το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε επιστημονική και οργανωτική εμπειρία, της υλοποίησης ενός τόσο φιλόδοξου και δύσκολου εγχειρήματος. Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη αναφορά του και η σύστασή του Lunier «...άμα χαραχθώσι τα όρια του οικοδομήματος επί του γηπέδου σας, να ενασχοληθήτε δραστηρίως περί δενδροφυτείας, κατά ωρισμένον επίσης σχέδιον...»
Έτσι εξηγείται και η πλούσια άριστη αρχιτεκτονική δενδροφύτευση του χώρου, την οποία διαπιστώνουμε και απολαμβάνουμε σήμερα. Η σχέση φύσης και ψυχικής θεραπείας είχε προφανώς ληφθεί υπ΄ όψιν και γι΄ αυτό ο Δ.Βικέλας γράφει στην επιστολή του ότι ο Lunier «...αποδίδει μεγάλην σημασίαν...»

Το 1883 ο Υπουργός Οικονομικών (και μετέπειτα Πρωθυπουργός της Ελλάδος) Χαρίλαος Τρικούπης παραχωρεί 321 στρέμματα δημόσιας γης για την «ανέγερσιν του φιλανθρωπικού καθιδρύματος» ...

Η παράδοση λέει ότι όταν οι μηχανικοί μετρούσαν την έκταση πέρασε έναν χωρικός (η κ.Φαφαλιού, πηγή 5 – σ.56, αναφέρει ότι σύμφωνα με τους ιστοριοδίφες αυτός ήταν ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄) από την Ιερά Οδό ο οποίος γεμάτος απορία ρώτησε:
«Ε! Πατριώτη τι πρόκειται να κτίσετε;» και ο μηχανικός του απάντησε:
«Θα φτιάξουμε τρελοκομείο». Και τότε ο χωρικός παρότρυνε τον μηχανικό:
«Τράβα κορδέλλα»... Δηλαδή να χτιστεί μεγάλο τρελοκομείο για να στεγάσει τους πολλούς τρελούς της χώρας...

Τον Απρίλιο του 1884 ο σατυρικός ποιητής Γιώργος Σουρής δημοσιεύει στο «Ρωμηό» το γνωστό ποίημά του «Εις τα θεμέλια του φρενοκομείου».
Αρχικά χτίστηκαν τέσσερα κτίρια με χρήματα του Δρομοκαϊτη τα οποία «δένουν» με τον υπαίθριο χώρο και σου δίνουν την εντύπωση ότι σχεδιάστηκαν σε πλήρη αρμονία και σχέση με τα πεύκα και το περιβάλλον της περιοχής. Αυτά τα πρώτα κτίρια είχαν την δυνατότητα να φιλοξενήσουν 110 ασθενείς. Την 1η Οκτωβρίου 1887 και ώρα 4 μ.μ. το Δρομοκαϊτειο δέχεται τον πρώτο ασθενή.

Αργότερα πολλοί ακόμα ευεργέτες ακολούθησαν το παράδειγμα του Ζωρζή Δρομοκαϊτη και παραχώρησαν σημαντικά ποσά για την ανέγερση νέων κτιρίων τα οποία και φέρουν το όνομά τους. Αναφέρουμε ορισμένα: Σεβαστοπούλειο (1890), Θεολόγειο (1893), Σπηλιοπούλειο (1893), Σύγγρειο (1901), Ελλήνων Αμερικής – Κουντουριώτειο (1922), Βενιζέλειο (1928), Σκυλίτσειο (1928), Δάφτσειο (1931).

Κοντά στο Διοικητήριο βρίσκεται η προτομή του ιδρυτή Ζωρζή Δρομοκαϊτη το οποίο έχει φιλοτεχνήσει το 1959 από Πεντελικό μάρμαρο ο γλύπτης Νίκος Σαφιαλάκης. Σημειώνουμε ότι ορισμένα από τα παλαιά κτίρια έχουν πρόσφατα ανακαινισθεί (π.χ. Σύγγρειον) όμως υπάρχουν ορισμένα (π.χ. Σεβαστοπούλειον) τα οποία βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση και απαιτείται άμεσα η φροντίδα και συντήρησή τους γιατί εκτός των άλλων παρουσιάζουν και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

Στο θεραπευτήριο λειτουργούν στα πλαίσια της εργασιοθεραπείας τμήματα ζωγραφικής, μουσικής, ξυλογλυπτικής, χειροτεχνημάτων, κλωστοϋφαντουργίας (διαθέτει εξαιρετικούς αργαλειούς) κ.λ.π. ενώ στο παρελθόν λειτούργησαν αγροτικά προγράμματα συλλογής ελαιοκάρπου, καλλιέργειας αμπέλου, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο, εκτροφείο ωδικών πτηνών κ.λ.π.

Στο «Δρομοκαΐτειο» λειτουργεί το Μουσείο του ιδρύματος και η βιβλιοθήκη «Γεώργιος Βιζυηνός» η οποία είναι δανειστική και είναι προσβάσιμη σε ασθενείς, στους εργαζόμενους του ψυχιατρείου αλλά και ανοικτή στους κατοίκους της περιοχής.


Ανδρέα Κρυστάλλη: "Ο βομβαρδισμός του Πειραιά"

Το Μουσείο του ιδρύματος

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Παράταση για άλλα πέντε χρόνια της απαγόρευσης κυνηγιού σε περιοχές του Όρους Αιγάλεω [Κορυδαλλός, Νίκαια, Κερατσίνι, Πέραμα]
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής παρατείνεται για μία πενταετία η ισχύς της υπ’ αριθμ. 2900/31−7−2009 (ΦΕΚ 1843/Β΄/3−9−2009) απόφασης περί απαγόρευσης κυνηγίου στις περιοχές: α) ΚΟΥΚΟΣ − ΧΩΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νικαίας και β) ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου Βουλιαγμένης αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά.

Πιο αναλυτικά, η απαγόρευση κυνηγιού αφορά τις εξής περιοχές:
Α) Έκταση δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε (16.985) στρεμμάτων στις θέσεις ΚΟΥΚΟΣ − ΧΩ ΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νικαίας του Νομού Πειραιά που ορίζεται ως εξής:

Ανατολικά: Αρχίζει από τα όρια των Δήμων Νίκαιας Κορυδαλλού με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι την πύλη του Στρατοπέδου (Πολυβολεία).

Βόρεια: Συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση την κορυφογραμμή μέχρι τη Λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά, ακολουθεί την περίφραξη του Ναυστάθμου με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι τη θάλασσα.

Ανατολικά: Αρχίζει από τα όρια των Δήμων Νίκαιας, Κορυδαλλού με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι την πύλη του Στρατοπέδου (Πολυβολεία).

Νότια, Δυτικά: Με ανατολική κατεύθυνση ακολουθεί τα όρια των ρυμοτομικών σχεδίων των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου (Αμφιάλη), Νίκαιας, αρχικό σημείο εκκίνησης.

ΠΗΓΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ

Πρώτη παράταση έξι μηνών η επέκταση του ΜΕΤΡΟ από Αγία Μαρίνα προς Πειραιά | Χρήστος Τσίτουρας "η επέκταση προς Πειραιά προχωρά απρόσκοπτα και με γρήγορους ρυθμούς..." (16/6/2014)

΄

Αντί για το τέλος του 2017 η επέκταση της γραμμής από Αγία Μαρίνα προς Πειραιά θα παραδοθεί με τις καλύτερες προϋποθέσεις το καλοκαίρι του 2018.
Το έργο έλαβε παράταση έξι μηνών, ένα μήνα μετά την επίσκεψη στο έργο του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της "Αττικό ΜΕΤΡΟ" κ.Χρήστου Τσίτουρα, ο οποίος δήλωσε παρουσία του Δημάρχου Αγίας Βαρβάρα κ.Καπλάνη ότι: 
«Η κατασκευή της Επέκτασης προς Πειραιά προχωρά απρόσκοπτα και ήδη ο μετροπόντικας έφτασε στον Σταθμό Αγ. Βαρβάρα. Το έργο που κατασκευάζεται είναι μία σημαντική επένδυση ύψους 660.000.000 ευρώ, σε περιοχές του Δήμου Πειραιά και των ευρύτερων Δήμων, που σήμερα έχουν έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης από ΜΜΜ. Το σημαντικότερο συγκοινωνιακό και περιβαλλοντικό έργο της Αθήνας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας». (16/6/2014)

Τι μεσολάβησε στο διάστημα του ενός μηνός από την επίσκεψη του κ.Τσίπουρα που δηλωσε ότι το έργο "προχωρά απρόσκοπτα" και με "γρήγορους ρυθμούς;

Όσο και να θέλουμε να δείξουμε κατανόηση για την πρώτη παράταση, δεν θα ξεχάσουμε τη δίχρονη καθυστέρηση της λειτουργίας του σταθμού Αγίας Μαρίας κατά δύο χρόνια. Τότε είχαν επικαλεστεί το σκάνδαλο με τη SIEMENS, τώρα τι να συμβαίνει άραγε;

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Ανοιχτή επιστολή προς τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια: Η αναθεώρηση των περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο, με στόχο το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος

[Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. συνυπογράφει την επιστολή | Μέλη του συλλόγου συμμετέχουν από τη σύσταση της Πρωτοβουλίας | Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. είναι συνεργάτης και υιοθετεί και τις θέσεις των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece για τη διαχείριση των απορριμμάτων]

----------------

Σε πείσμα όλων όσοι καλλιεργούν την παραίτηση και τον εφησυχασμό, η Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) καλεί σε νέες τοπικές και περιφερειακές συλλογικές δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια της παρέμβασής της για την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων της Αττικήςδημοσιοποιεί ανοιχτή επιστολή  προς τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια όλης της χώρας, ζητώντας «η αναθεώρηση των περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο.
Σκοπός της νέας πρωτοβουλίας είναι να σπάσει το πλέγμα της σιωπής που καλύπτει την τόσο κρίσιμη διαδικασία της αναθεώρησης των περιφερειακών σχεδιασμών, να προκαλέσει το (αυτονόητο ;) ενδιαφέρον των αυτοδιοικητικών και των πολιτών και να ενεργοποιήσει περιφερειακές πρωτοβουλίες διαμόρφωσης εναλλακτικών προτάσεων διαχείρισης, με επίκεντρο τη μείωση των αποβλήτων, την προδιαλογή και την ανακύκλωση σε αποκεντρωμένες υποδομές χαμηλού κόστους.

Στην ανοιχτή επιστολή καταγράφονται οι βασικές προτάσεις και προτεραιότητες ενός ριζικά διαφορετικού μοντέλου διαχείρισης, ενώ επισημαίνεται ότι: «Είναι η ώρα για την Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει το θεσμικό της ρόλο, να κινητοποιηθεί και 
να κινητοποιήσει τους πολίτες. Να μην επιτρέψει να σχεδιάζουν πίσω από την πλάτη μας, με την αυτοδιοίκηση στη γωνία, στο ρόλο του διεκπεραιωτή αποφάσεων που λαμβάνονται κεντρικά και επιβάλλονται με αδιαφάνεια.  
Ας γίνει άμεσα το πρώτο βήμα, δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο και διεκδικώντας ενημέρωση, πραγματική διαβούλευση και ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες αναθεώρησης των Περιφερειακών Σχεδιασμών».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανοιχτής επιστολής.

Ανοιχτή επιστολή
προς τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια

Η αναθεώρηση των περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων
να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο, με στόχο το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Ο Νικόλαος Γύζης περιγράφει το Χαϊδάρι (1875)

 

Συνεχίζουμε τις αναρτήσεις με θέματα τοπικής ιστορίας. "Φρεσκάρουμε" τα θέματα που έχουμε ήδη παρουσιάσει στο μπλοκ του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. και δίνουμε τη δυνατότητα σε νέους επισκέπτες να γνωρίσουν πλευρές της ιστορίας του Χαϊδαρίου.

«ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ» 
Ο μεγάλος ζωγράφος αναπολεί και περιγράφει το Χαϊδάρι από το 1875 - ΕΔΩ

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες για το μεγάλο ζωγράφο καθώς και ένα video της ΕΡΤ για τον Νικόλαο Γύζη ΕΔΩ.

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. προγραμματίζει εκδήλωση για το Νικόλαο Γύζη το 2015 με αφορμή την αλληλογραφία και το έργο του.

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Ο Σκαραμαγκάς ως "καταφύγιο" των Σπουδαστών Υπομηχανικών, 1960


[Φωτ. Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) -  Συλλογή Αρ.Μανωλάκου]

Σκαραμαγκάς:Αγώνας των σπουδαστών υπομηχανικών, Δεκέμβριος 1960. Η πορεία τους Θεσσαλονίκη - Αθήνα καταλήγει, μετά τη βίαιη επίθεση της χωροφυλακής, στη θάλασσα του Σκαραμαγκά.

----------------
Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα 
Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις
επιμέλεια: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Ολυμπίτου Ευδοκία, Ιωάννα Παπαθανασίου
κείμενα: Συλλογικό έργο

Πληροφορίες  για το βιβλίο ΕΔΩ