Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2007

TO ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΟΧΛΗΣΕ ΤΟΝ κ.ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟ

Βρυξέλλες

Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου αφορά όλες τις πυρόπληκτες χώρες της Ευρώπης, υπογραμμίζει ότι "θα επιστραφούν πόροι που δεν χρησιμοπιήθηκαν νομοτύπως" και κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα για το άρθρο 24 του Συντάγματος. Τα σημεία 24 και 25 εξόργισαν τον κ. Ρουσσόπουλο, διαβάστε τα:

24. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάλληλη, αποτελεσματική και αποδοτική χρήση όλων των άμεσων ενισχύσεων που διατίθενται στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καταστροφών και ζητεί να επιστραφούν πόροι της κοινοτικής ενίσχυσης που δεν χρησιμοποιήθηκαν νομοτύπως, π.χ. στην περίπτωση μη εκτέλεσης σχεδίων αναδάσωσης, και ενημέρωση του κτηματολογίου·

25. καταδικάζει την πρακτική νομιμοποίησης παράνομων κατασκευών σε προστατευόμενες περιοχές και σε περιοχές που δεν επιτρέπεται γενικά η δόμηση και ζητεί να σταματήσει άμεσα κάθε προσπάθεια μείωσης της προστασίας των δασών μέσω τροποποιήσεων του Ελληνικού Συντάγματος (άρθρο 24)

Με άλλα λόγια το Ευρωκοινοβούλιο παίρνει σαφή θέση: μας προτρέπει (τη Νέα Δημοκρατία) να μη τροποποιηθεί το άρθρο 24.

Δεν υπάρχουν σχόλια: