Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

Αποτελέσματα έρευνας για τον τόπο κατοικίας των επισκεπτών του blog του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.

Στην έρευνα πήραν μέρος 75 επισκέπτες. Σε διάστημα 20 ημερών κλικαραν στο blog περίπου 1.000 φορές. Άρα πήραν μέρος στην έρευνα το 7,5% αυτών που κλίκαραν.
Δήλωσαν κάτοικοι: Χαϊδαρίου 41%, Δυτικής Αθήνας 18%, Κέντρου 12%, Νότιας - Βόρειας - Ανατολικής Αθήνας 20%, εκτός Αθήνας 9%.
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το 60% των επισκεπτών είναι εκτός Χαϊδαρίου, γεγονός που σημαίνει ότι η ειδησιογραφία που παρουσιάζεται στο blog προσελκύει το ενδιαφέρον επισκεπτών εκτός των τοιχών της πόλης μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: