Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2008

GREEN10


Όπως έχουμε τους G8 έχουμε και τους G10...
δηλαδή τους G7+1: Τις ισχυρότερες χώρες του κόσμου, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Γερμανία, Μεγ. Βρετανία,, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία. Οι 7 πρώτες ανήκουν στο ΝΑΤΟ...
και τους G10: Τις 10 διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Green 10, a platform of ten leading environmental non-governmental organisations. The common aim is the pursuit of an improvement of the environmental situation both in the EU member states and in the neighbouring states. The Green 10 work together with the EU law-making institutions - the European Commission, the European Parliament and the Council of Ministers
The members of the Green 10 are:
Birdlife International
CEE Bankwatch Network
Climate Action Network Europe (CAN-E)
European Environment Bureau (EEB)
European Federation for Transport and Environment (T&E)
EPHA Enivronment Network (EEN)
Friends of the Earth Europe (FoEE)
Greenpeace
International Friends of Nature (IFN)
WWF European Policy Office (WWF-EPO)

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνκού Δικtύου Friends of Nature

Δεν υπάρχουν σχόλια: