Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Όχι στην παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Χαϊδαρίου - Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης


Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. κατέθεσε αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις δασικές υπηρεσίες να μην ανανεώσει ούτε να παρατείνει την Προγραμματική Συμφωνία που έχει λήξει εδώ και χρόνια με ευθύνη του Δήμου Χαϊδαρίου.
Οι λόγοι που στηρίζουν το αίτημά μας είναι
1. Ενώ ο τίτλος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δύο μερών έχει τον τίτλο «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στη θέση «Δαφνί» περιοχή Ποικίλου Όρους του Δήμου Χαϊδαρίου Νομού Αττικής» το έτερον μέρος, δηλαδή ο Δήμος Χαϊδαρίου, προσπάθησε να εκτελέσει ένα άλλο έργο με τίτλο «Κατασκευή Περιφερειακής Οδού για την Σύνδεση Περιοχής Δάσους Χαϊδαρίου με Δαφνί», όπως φαίνεται στην ανάρτηση της πινακίδας του έργου στην οδό Κομνηνών (αρ.11) αλλά και από τον σχεδιασμό και ανάθεση του έργου στον εργολάβο. Η νέα ονομασία και ιδιαίτερα η φράση «περιφερειακή οδός», σε περίπτωση που εκτελεστεί το έργο, θα δημιουργήσει νέα πολεοδομικά δεδομένα και σαφώς ανατρέπει την έννοια και τον χαρακτήρα του δασικού υφιστάμενου δρόμου.
2. Στην ειδική πινακίδα που έχει αναρτήσει ο Δήμος επί της οδού Κομνηνών δεν «αναγράφεται ότι το έργο εκτελείται σε συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας». Αυτή η αναφορά είναι μια βασική υποχρέωση του Δήμου την οποία και δεν τήρησε (αρ.11, τελευταία παράγραφος).
3. Ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του διαχρονικά γιατί δεν συνεργάστηκε όπως όφειλε με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία (αρ.11) αφού: α) Δεν ενημέρωσε το Δασαρχείο Αιγάλεω για την έναρξη των εργασιών στην πρώτη φάση ούτε τήρησε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σύμβαση (αρ.4δ και 11) κτλ β) τοποθέτησε καλώδια ηλεκτροφωτισμού στο δασικό δρόμο με αποτέλεσμα να μηνυθεί από το Δασαρχείο Αιγάλεω (γ) δεν είχε εξασφαλίσει άδεια του ΨΝΑ πριν την έναρξη των εργασιών (αρ.2) στην πρώτη φάση (λέγεται ότι την εξασφάλισε τον Νοέμβριο του 2007 αλλά και αυτό είναι προς απόδειξη) 3) Αρνήθηκε να συμμορφωθεί στην απαγόρευση των εργασιών από το Δασαρχείο Αιγάλεω στη δεύτερη φάση (Δασαρχείο Αιγάλεω 22 – 11 – 2007, αρ.πρωτ. 4939) Αντίθετα προχώρησε τις εργασίες λίγο πριν τα Χριστούγεννα «εν κρυπτώ» και θα συνέχιζε ανενόχλητος εάν δεν υπήρχαν οι έγγραφες καταγγελίες του συλλόγου μας (19 και 20-12-2007) προς το Δασαρχείο Αιγάλεω και στη συνέχεια οι αντιδράσεις τεσσάρων οικολογικών – εξωραϊστικών φορέων και κατοίκων του Χαϊδαρίου.
4. Είναι ζητούμενο και προς έρευνα εάν ο ανάδοχος του έργου έχει το απαραίτητο πτυχίο «Εργολήπτου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων» που απαιτεί ο νόμος (αρ.16, Π.Δ. 437/1981). Εάν όντως αποδειχτεί ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τις προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου που συνέργησε ή αδιαφόρησε για την ανάθεση του έργου.
5. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μεταξύ Υπουργείου και Δήμου (δύο έτη) έχει τελειώσει προ πολλού και έχει μεσολαβήσει ένα μεγάλο κενό διάστημα μετά το πέρας της χωρίς να έχουν υπάρξει «έκτακτες συνθήκες για την εκτέλεση του έργου» (αρ.7,1)
Οι πέντε (5) λόγοι αποδεικνύουν περίτρανα:
• Ότι «υπάρχει συστηματική άρνηση από το Δήμο Χαϊδαρίου στη συνεργασία και στις υποδείξεις της Προϊσταμένης Αρχής» (αρ.7,2)
• Ότι δεν είχαν «υπάρξει έκτακτες συνθήκες για την (μη) εκτέλεση του έργου» κατά την περίοδο της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

(το παραπάνω κείμενο είναι τμήμα της επιστολής μας η οποία συνοδεύεται με σωρεία εγγράφων που αποδυκνείουν την αφερεγγυότητα του Δήμου Χαϊδαρίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: