Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008

Αποκαλυπτική η 4η έκθεση του WWF για την περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Κλικάρετε στον τίτλο για να διαβάσετε περίληψη της έκθεσης του WWF.
Σημειώσεις:
1. Η έκθεση «Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα» δόθηκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τον Μάιο του 2005. Η παρούσα είναι η τέταρτη ετήσια έκθεση. Στόχος της είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σημασίας του περιβαλλοντικού δικαίου ως βασικού εργαλείου προστασίας του περιβάλλοντος, των προβλημάτων εφαρμογής του και των ενδεδειγμένων λύσεων.
2. Το WWF Ελλάς έδωσε τον Μάιο του 2008 σε δημόσιο διάλογο μια ολοκληρωμένη πρόταση για εθνικό σύστημα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα (www.politics.wwf.gr). Οι βασικές προτάσεις αφορούν την αναβάθμιση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, την ίδρυση αυτόνομο και ενιαίου Υπουργείου Περιβάλλοντος, τη θεσμοθέτηση θέσης Αντιπρόεδρο Αειφόρου Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση και την ίδρυση Αρχής Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: