Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Καλή εκπαιδευτική χρονιά χωρίς "φαντάσματα", χωρίς κενά και με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση....


ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ
Αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο επέλεξαν οι εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης του νησιού Άγιος Ευστράτιος για να θίξουν το μεγάλο πρόβλημα των αποσπάσεων. Στην φωτογραφία βλέπετε εννέα εκπαιδευτικούς και κάτι σεντόνια που συμβολίζουν τα φαντάσματα εκείνων των συναδέλφων τους, που αν και διορίστηκαν στο νησί και εισπράττουν μόρια, στη συνέχεια αποσπάστηκαν σε άλλες πιο "οικίες" περιοχές... (Ο Αλέξ. Μουταφ. κέρδισε το QUIZ.
Με τους παιδικούς σταθμούς και με τα νηπιαγωγεία να δείτε κενά... Ενώ έχει θεσμοθετηθεί η εκπαίδευση από τη νηπιακή ηλικία δεν υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις οι απαιτούμενες αίθουσες και το κατάλληλο προσωπικό!!!

Με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία είναι μια υποχρέωση της Παιδείας μας. Από την αδημοσίευτη εργασία μου "Οικολογία - Περιβάλλον" παρουσιάζω ένα μικρό τμήμα που αφορά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:

1. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εισήχθηκε με τη Διεθνή Διάσκεψη του Βελιγραδίου το 1975 και την έκδοση της «Χάρτας του Βελιγραδίου». Στην Ελλάδα η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πειραματικά το 1977. Με το Νόμο 1982/90 άρθρο 11 παρ. 13, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων όλων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ένα χρόνο αργότερα, ο νόμος επεκτείνεται και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Βασικός σκοπός της ΠΕ θα πρέπει να είναι: να αναπτυχθούν γνώσεις, αξίες και στάσεις ζωής και να γίνουν οι μαθητές ικανοί, αποφασισμένοι και με διάθεση να αγωνισθούν ατομικά και συλλογικά για τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας της ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Εδώ δεν θα κρίνουμε τα αποτελέσματα της ΠΕ όμως έχουμε κάποιες προτάσεις, βασιζόμενες σε συμπεράσματα εκπαιδευτικών που έχουν αγωνιστεί για την αναβάθμιση και την ουσιαστική περιβαλλοντική εκπαίδευση:
• Εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών και όχι μόνο όσων ενδιαφέρονται για την ΠΕ. Η ΠΕ θα πρέπει να γίνεται στον εργάσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών, να είναι διακλαδική και οριζόντια, δηλαδή να περνάει μέσα από όλα τα μαθήματα (Φυσική, Χημεία, Φιλολογικά, Τεχνικά κτλ)
• Αξιοποίηση επετείων για συζητήσεις και περιβαλλοντική δράση όπως η 5η Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ- λοντος, Παγκόσμια Ημέρα για το Κλίμα, Ημέρα για τους υγροβιότοπους κτλ.
• Συνεργασία με οικολογικούς και περιβαλλοντικούς φορείς και συμμετοχή (ή και οργάνωση) στον καθαρισμό ακτών και αλσών, αναδάσωση κτλ.
• Να καθιερωθούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές δράσεις στο σχολείο όπως ανακύκλωση χαρτιού και άλλων υλικών, συντήρηση και ανάπτυξη του πράσινου στα προαύλια.
• Συντήρηση των υποδομών και των κτηρίων και μείωση των απωλειών νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Τα σχολεία να απαιτήσουν από τους Δήμους βιοκλιματικές εφαρμογές στα κτήρια. Δηλαδή διπλά τζάμια, πράσινες στέγες, θέρμανση με φυσικό αέριο κτλ.
• Γνώση της τοπικής ιστορίας. Η εκτίμηση είναι ότι όποιος γνωρίζει τη διαχρονική πορεία της πόλης του, τον φυσικό πλούτο της (βουνά, σπήλαια, ακτές), την ιστορία της (π.χ. Ιερά Οδό, Μονή Δαφνίου, Ελληνική Επανάσταση, Εθνική Αντίσταση κτλ) έχει περισσότερες δυνατότητες να αγαπήσει την πόλη και να την φροντίσει.
Κ.Φωτ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: