Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Θετικά αποτελέσματα είχε η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Ελεύθερων Χώρων Αθήνας με τον Πρόεδρο της ΔημοκρατίαςΑναγνωρίστηκε η ανάγκη για αποτελεσματική θεσμική προστασία των Ελεύθερων Χώρων και του πράσινου, αλλά και ο θετικός ρόλος των τοπικών κινημάτων πόλης.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 4-12-08 η προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με πενταμελή αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Ελεύθερων Χώρων Αθήνας.
Κατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση για την αύξηση του αριθμού των τοπικών κινημάτων πόλης και ο Πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους αγώνες της κοινωνίας των πολιτών, αναγνωρίζοντας το ρόλο που παίζουν για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος γενικά, αλλά και ειδικότερα για την προστασία των ελεύθερων χώρων και του πράσινου της Αθήνας.
Η αντιπροσωπεία έθεσε στον Πρόεδρο το ζήτημα της ελλιπούς και αναποτελεσματικής θεσμικής προστασίας των ελεύθερων χώρων στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα να μειώνεται το δημόσιο και κοινόχρηστο πράσινο και οι λιγοστοί ελεύθεροι χώροι, εξαιτίας του πολιτικού προσανατολισμού της επέκτασης του τσιμένου και των τραπεζοκαθισμάτων.
Ο Πρόεδρος εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να ενισχυθεί θεσμικά η αποτελεσματική προστασία του πράσινου με ειδική νομοθετική ρύθμιση που να εξειδικεύει, μεταξύ άλλων, και τη Διεθνή Σύμβαση του Άαρχους, που έχει κυρωθεί το 2005 από τη Βουλή, και η οποία δεν εφαρμόζεται και δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στο ελληνικό νομικό σύστημα.
Επίσης, εξέφρασε για άλλη μια φορά την άποψη για τη δημιουργία χωριστού υπουργείου Περιβάλλοντος.
Η αντιπροσωπεία παρέδωσε στον Πρόεδρο το Λεύκωμα «Αθήνα: Ελεύθεροι Χώροι 2008», που περιλαμβάνει τη δράση 50 συλλογικοτήτων της Αθήνας για τους ελεύθερους χώρους και την ποιότητα ζωής στην πόλη, και νεότερα συμπληρωματικά στοιχεία για ορισμένες περιοχές. Τέλος, του παρέδωσε τον «Χάρτη Κοινωνικών Αντιστάσεων 2008», με 111 κοινωνικές αντιστάσεις για ελεύθερους χώρους το Φεβρουάριο 2008 (σήμερα πάνω από 135).

Δεν υπάρχουν σχόλια: