Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2008

Ευρωπαίοι «ηγέτες», ντροπή σας! Καλούμε το Ευρωκοινοβούλιο να απορρίψει τη σημερινή συμφωνίαΑς μιλήσουμε και για κάποια παγκόσμια προβλήματα...
-----------
Βρυξέλλες, Βέλγιο, 12-12-08: Η σημερινή συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών για το ενεργειακό και κλιματικό πακέτο, χαρακτηρίζεται ως αποτυχία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Η σημερινή συμφωνία σχετικά με την Οδηγία του επιμερισμού της προσπάθειας (που θέτει εθνικούς στόχους για τους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών) είναι ασυνεπής με τον μακροπρόθεσμο στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για συγκράτηση της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2ο C. Η δέσμευση για μείωση των εκπομπών της Ευρώπης κατά 30% είναι αδύναμη και αμφιλεγόμενη, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν πολλές πιστώσεις από προγράμματα που πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους (μέχρι και 2/3 των μειώσεων). Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, επίσης, αρνήθηκαν να υιοθετήσουν μέτρα συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις, όπως οικονομικές κυρώσεις. Έτσι, η δράση για μείωση των εκπομπών αφήνεται στη διακριτική επιλογή των κρατών μελών και δεν αποτελεί δεσμευτική υποχρέωσή τους.
(κλικάρετε στον τίτλο για να δείτε περισσότερα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: