Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

Οι Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι για το Περιβάλλον


Στη δεξιά στήλη με τίτλο 2+11 βιβλία για το περιβάλλον αναφέρουμε και το βιβλίο των Ευρωπαίων Οικονομολόγων με τίτλο " Δημοκρατικός μετασχηματισμός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, πλήρης απασχόληση και οικολογική αναδιάρθρωση, Εναλλακτικές προτάσεις προς τον κατευθυνόμενο από το χρηματοπιστωτικό σύστημα καπιταλισμό" (κλικάρετε στην υπογράμμιση)
Τώρα σας παρουσιάζουμε ένα τμήμα του βιβλίου από το κεφ. 1. "Η Ευρώπη υπό πίεση: Χρηματοπιστωτική κατάρρευση και οικονομική ύφεση" (κλικάρετε στον τίτλο)
Όπως έχουμε γράψει και άλλες φορές η προστασία του περιβάλλοντος διαπερνά (ή πρέπει να διαπερνά) οριζόντια και να επηρεάζει όλες τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές δράσεις. Στον κατάλογο δεξιά 2+11 βιβλία θα διαπιστώσετε ότι αυτό ήδη γίνεται αλλά θα πρέπει να πάρει α) μεγαλύτερη ανάπτυξη και καλύτερη τεκμηρίωση β) να γίνει κτήμα και πράξη συλλογικά και ατομικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: