Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Αυτό το δίκτυο ποδηλατοδρόμων θέλουμε... Η πρόταση δεν είναι δική μας.... Είναι του Υπουργείου Μεταφορών (2008)Από το 1991 προβλέπεται ποδηλατόδρομος στην Ιερά Οδό (Δυτική Πύλη - Σχέδιο, Πλαίσιο του ΟΡΣΑ). Κατά καιρούς η πρόταση επανήλθε (Μελέτη ΑΣΔΑ 1997, Ολυμπιακοί αγώνες 2004 κ.λπ) και ένα χρόνο πριν, το καλοκαίρι του 2008 κατατέθηκε ξανά από το Υπουργείο Μεταφορών. Την υιοθετούμε την πρόταση και λέμε: "Φτάνουν πια οι μελέτες για τη Δυτική Αθήνα. Κάντε πράξεις τις διακηρύξεις σας..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: