Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

O ΟΙΚΟ.ΠΟΛι.Σ. Χαϊδαρίου συνυπόγραψε τις πρoτάσεις για τις ΑΠΕ: α) Της Ορνιθολογικής β) Των φορέων και κινήσεων πολιτών στο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕΠαρουσιάζουμε μια μικρή περίληψη της πρότασης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας:
[...Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία πρόκειται να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τον αποκλεισμό συγκεκριμένων περιοχών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Μεταξύ των βασικών μας επιχειρημάτων κατά του σχεδίου νόμου, είναι ότι υποθηκεύει συνολικότερα τη διατήρηση της ελληνικής βιοποικιλότητας , όχι μόνο των πουλιών, ανοίγοντας στην ανάπτυξη (εγκατάσταση αιολικών, διάνοιξη δρόμων, κατασκευή γραμμών μεταφοράς ρεύματος και άλλων συνοδευτικών υποδομών), τα πλέον παρθένα, δυσπρόσιτα και πολύτιμα οικοσυστήματα της χώρας μας, δηλαδή τους μεγάλους ορεινούς όγκους και τις ακατοίκητες νησίδες. Προκειμένου να τεκμηριώσουμε και να κατοχυρώσουμε τις πολύτιμες αυτές περιοχές, κάνουμε αυτή τη στιγμή μια χαρτογράφηση ευαισθησίας σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας. Οι πιο πολλές από τις περιοχές για τις οποίες ζητούμε να χαρακτηριστούν ως ζώνες αποκλεισμού ως προς τη χωροθέτηση αιολικών, ανήκουν στο δίκτυο Natura ή είναι βραχονησίδες.

Με βάση την ανάλυση που κάνουμε, πάνω στην οποία αλληλεπιθέτουμε τις αιτήσεις για αιολικά πάρκα στην Ελλάδα που έχουμε πάρει από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, φαίνεται ότι ο εθνικός στόχος (δηλ. η Μεγάλη Ιδέα) για κάλυψη του 18% των ενεργειακών αναγκών από αιολικά ως το 2020 μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να μπουν αιολικά πάρκα στις ευαίσθητες ζώνες. Μπορούμε πιστεύουμε έτσι να διαμορφώσουμε ένα ευρύτερο κλίμα κατά αυτής της χωρίς προηγούμενο επίθεσης στη βιοποικιλότητα της χώρας μας.


Ένα δεύτερο επιχείρημα που χρησιμοποιούμε είναι ότι αν και το αποτύπωμα της χώρας μας σε πλανητικό επίπεδο σε ότι αφορά σε ρύπους αερίων του θερμοκηπίου είναι ασήμαντο (και επομένως και η ενδεχόμενη συνεισφορά της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αμελητέα σε πλανητικό επίπεδο), δεν ισχύει το ίδιο για την βιοποικιλότητά της, η οποία είναι σημαντική και πέρα από τα στενά μας σύνορα. Αν λοιπόν σταθμίσουμε σε πλανητικό επίπεδο κόστη και οφέλη από αυτή την ιστορία, μάλλον η χώρα θα διαπράξει ένα μεγάλο λάθος αν επιλέξει να θυσιάσει τη βιοποικιλότητα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η επιστολή που θα καταθέσουμε θα αποτελείται από ένα πολιτικό κείμενο και μία πιο λεπτομερή επιστολή για τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Περιβάλλοντος. Η επιστολή αυτή θα συνοδεύεται από ένα επιστημονικό υπόμνημα με χάρτες και ανάλυση για την σωστή χωροθέτηση των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα το οποίο θα σας στείλουμε την Τρίτη. Επίσης, θα συνοδεύεται από τη νομική ανάλυση πάνω στο σχέδιο νόμου...]
------------------------
O OIKO.ΠΟΛι.Σ. προσυπέγραψε επίσης την "Παρέμβαση φορέων και κινήσεων πολιτών στο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ"
--------------
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ κ.ά. ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ (όχι πρόσωπα - μονο φορείς)την ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΕ . Mail: mkorbeti@ornithologiki.gr και την "Παρέμβαση φορέων κ.λπ. στο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ". Maill:lithanthrakas@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: