Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Απάντηση - Σχόλια - Προτάσεις προς τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π) για τη δυσοσμία από τα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και τη ρύπανση της Λ.Κουμουνδούρου


Η Επιστολή του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου ξεκινάει:
"Όπως γνωρίζετε έχουμε κάνει δύο καταγγελίες για τη δυσοσμία που προέρχεται από τα ΕΛΠΕ (2008 και 2009). Παρόμοιες καταγγελίες έχουν κάνει και άλλοι φορείς (π.χ. Εξωραϊστικός Σύλλογος Δάσους Χαϊδαρίου). Άρα η δυσοσμία δεν είναι αποτέλεσμα της φαντασίας μας ούτε της υπερβολικής οικολογικής μας ευαισθησίας και της ευαισθητοποιημένης όσφρησής μας. Η καταγγελία μας δεν έχει να κάνει μόνο από το γεγονός ότι δεν μας αρέσει η «μυρωδιά» που προέρχεται από τα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου αλλά γιατί αυτή η μυρωδιά (φυσικά και άλλοι παράγοντες) επηρεάζει αρνητικά την υγεία μας."
Και τελειώνει:
"2. Γενικά συμπεράσματα – προτάσεις με αφορμή την απαντητική επιστολή των ΕΥΕΠ:
2.1 Υπάρχει θέμα δυσοσμίας, ατμοσφαιρικών ρύπων (έστω σε βαθμό πολυμέλειας) που προέρχονται από τα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου.
2.2 Υπάρχει θέμα διαρροών πετρελαιοειδών προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου τόσο από τα ΕΛΠΕ όσο και από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ και του «παρακείμενου στρατοπέδου»
2.3 Η απαίτησή μας για συχνότερους και εντατικότερους ελέγχους με ιδία και σύγχρονα μέσα των Ε.Π. για τον έλεγχο των ατμοσφαιρικών και υπογείων ρύπων (διαρροές πετρελαιοειδών, στραγγίσματα από ΧΥΤΑ) επιβάλλεται και για έναν ακόμα λόγο. Η Λίμνη Κουμουνδούρου έχει χαρακτηριστεί, εκτός από ιστορικό τόπος (1974) πολύτιμος υγρότοπος. Σύμφωνα με την Ορνιθολογική Εταιρεία έχουν καταγραφεί 75 είδη ορνιθοπανίδας, ορισμένα απ΄ αυτά είναι σπάνια και απειλούμενα.
2.4 Να παρθούν μέτρα, όχι μόνο ελέγχου και καταγραφής των διαφόρων ρύπων, αλλά άμεσα μέτρα απορρύπανσης της Λίμνης Κουμουνδούρου.
2.5 Στην κατεύθυνση του ελέγχου, της απορρύπανσης και της προστασίας της περιοχής έχουμε τη διάθεση να συνεργαστούμε με τους φορείς εκείνους που έχουν κάνει τις ίδιες διαπιστώσεις με εμάς και ειλικρινά ενδιαφέρονται για τον έλεγχο, την απορρύπανση και την προστασία της ευρύτερης περιοχής. Η επιστολή μας αυτή προς την Ε.Υ.Π.Ε. κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων.
3. ΑΙΤΗΜΑ προς Ε.Υ.E.Π.: Υποβάλουμε αίτημα να προγραμματιστεί μια συνάντηση με τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες της υπηρεσίας σας για να συζητήσουμε τόσο το θέμα της δυσοσμίας από τα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου όσο και για τη Λίμνη Κουμουνδούρου αλλά και το θέμα της διάνοιξης της σιδηροδρομικής γραμμής Ικονίου – Ασπροπύργου."

Η επιστολή που στάλθηκε στις 12/3/2010 προσυπογράφεται και από τη Διαρκή Κίνηση Χαϊδαρίου.
Ολόκληρη η επιστολή ΕΔΩ.
----------
Σημείωση για την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος:
"Η γύμνια σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά και σε εργαλεία, αναδεικνύεται από τα στοιχεία του γενικού επιθεωρητή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, Π. Μέρκου, στην πρόσφατη ενημέρωση της υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, η οποία ασχολήθηκε με την ποιότητα των νερών των ποταμών.
Η Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος λειτουργεί με 30 επιθεωρητές. Στο Βέλγιο, η αντίστοιχη υπηρεσία λειτουργεί με 400 επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Από τους 30 επιθεωρητές, οι 15 βρίσκονται καθημερινά στα δικαστήρια και οι υπόλοιποι πρέπει να διαχειρίζονται τις υποθέσεις όλης της Ελλάδας. Μόνο για τον Ιανουάριο του 2010 εισήχθησαν 700 αναφορές - καταγγελίες από όλη την Ελλάδα. Το νομικό πλαίσιο δεν έχει συγκεκριμενοποιήσει και ποσοτικοποιήσει τι σημαίνει ρύπανση των ποταμών και συνήθως οι παραβάτες απαλλάσσονται γιατί δεν τεκμαίρεται με αυστηρά προσδιορισμένο τρόπο αν και κατά πόσο ρύπαναν."

ΑΥΓΗ 31/1/2010
-------
Η παραπάνω παρουσίαση για την Ε.Υ.Ε.Π. δείχνει τα όρια της υπηρεσίας και τις δυνατότητες που έχει σήμερα. Όταν οι 15 από τους 30 συνολικά Επιθεωρητές Περιβάλλοντος βρίσκονται καθημερινά στα δικαστήρια, όταν τον Ιανουάριο υπήρξαν 700 καταγγελίες προς την υπηρεσία καταλαβαίνουμε ότι ως περιβαλλοντικό κίνημα πρέπει να αξιώσουμε την ενίσχυση και την αναβάθμιση της Ε.Υ.Ε.Π. και να πιέσουμε την εκάστοτε πολιτική ηγεσία να "επενδύσει" στο περιβάλλον.
Το αίτημα για να υπάρξει μόνιμο κλιμάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με τον κατάλληλο εξοπλισμό και υποδομή για ελέγχους στο Θριάσιο και στη Δυτική Αττική παραμένει, όταν σε αυτήν την περιοχή είναι εγκατεστημένο το 45% της ελληνικής βιομηχανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: