Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Το Δασονομείο Αιγάλεω για την καταγγελία του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙΣ. και του Περ.Συλ.Χαϊδαρίου "Δαφναίος Απόλλων"- Αναφορά του δασοφύλακα Νίκου Βλάχου: "Την 9/10/2010 έπειτα από καταγγελία του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙΣ... διαπιστώθηκε ότι άνωθεν της οδού Κομνηνών και εντός της παραχωρηθείσας έκτασης στο ΨΝΑ α) έχουν κατασκευασθεί παραπήγματα από ξύλα και λαμαρίνες β) έχουν τοποθετηθεί τραπεζοκαθίσματα γ) έχει τοποθετηθεί ξύλινη πινακίδα με αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο φερόμενο ιδιοκτήτη, από κατοίκους των οποίων οι οικίες εφάπτονται της παραχώρησης. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες διότι τα παραπάνω αποτελούν παράβαση των όρων παραχώρησης..."

- Έγγραφο του Δασονομείου Αιγάλεω προς το ΨΝΑ (κοιν.Περ.Σύλ."Δαφναίος Απόλλων"): "... Σύμφωνα με τον υπ' αριθ.Ν.6067/16/21-11-1934, παραχωρήθηκε έκταση, για τις ανάγκες του ΨΝΑ... Εντός της έκτασης αυτής, έχουν γίνει διάφορες επεμβάσεις, μη επιτρεπτές με τους σκοπούς της παραχώρησης.
Επειδή το ΨΝΑ... είναι υπεύθυνο για την τήρηση των όρων της παραχώρησης, παρακαλούμε όπως προβεί άμεσα στις νόμιμες ενέργειες, κατά των καταπατητών της παραχωρημένης έκτασης. Μετά την έλευση εύλογου χρονικού διαστήματος, εάν δεν μας κοινοποιηθούν οι νόμιμες ενέργειες που έχει προβεί το ΨΝΑ, η Υπηρεσία μας, χωρίς άλλης ειδοποίησης και σε εφαρμογή των διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας, θα προβεί στην άρση της παραχώρησης, ώστε αυτή να επανέλθει στο προ της παραχωρήσεως καθεστώς. (Δασική και αναδασωτέα και σύμφωνα με το άρ.62 κατά τεκμήριο Δημόσια).

- Τα παραπάνω έγγραφα συνοδεύουν σχετικά σχεδιαγράμματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και αυτή η επιχείρηση καταπάτησης της Δασικής Αναδασωτέας Περιοχής δεν θα περάσει...

1 σχόλιο:

vagaman είπε...

ξερουμε τι εκανε το ΨΝΑ;