Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Ο Καλλικράτης και εμείς


Ανεξάρτητα από το ποια είναι η γνώμη μας για την πολιτική σκοπιμότητα του νέου νόμου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση είμαστε υποχρεωμένοι να τον γνωρίζουμε, έτσι ώστε να τον "εκμεταλλευτούμε" προς όφελος των πολιτών, για να υπερασπίσουμε το φυσικό και το αστικό περιβάλλον.
Ορισμένα βασικά στοιχεία:
1) Οι 54 Νομαρχίες καταργήθηκαν. Δημιουργήθηκαν 13 Περιφέρειες.
2) Δεν υπάρχουν πλέον κοινότητες, οι τελευταίες 104 που είχαν παραμείνει με την προηγούμενη μεταρρύθμιση του Καποδίστρια καταργήθηκαν.
3) Συνενώθηκαν πολλοί δήμοι. Από 910 είναι τώρα 325.
4) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις από 6.000 μειώνονται στις 2.000.
5) Οι Δήμοι είναι τώρα υπεύθυνοι για: Θέματα πολεοδομίας, Συντήρηση και κατασκευή σχολικών κτηρίων, Οδικό Δίκτυο, Πρωτοβάθμια Υγεία, Διαχείριση στερεών αποβλήτων (σκουπίδια δηλαδή) κ.λπ.
6) Οι Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν πόρους απ΄ ευθείας από την Ε.Ε. (λέγεται ότι ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε ο Καλλικράτης ήταν και αυτός), να διαχειρίζονται λιμάνια, οδικά δίκτυα, κ.λπ.

Για την οικονομική διαχείριση θα υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος και όσον αφορά τα δάνεια προβλέπεται ότι το ποσό των δανείων δεν μπορεί να είναι περισσότερο από το 5% των εσόδων του Δήμου ή της Περιφέρειας.

Προβλέπεται επίσης απόδοση προς τους Δήμους και Περιφέρειες τμήμα των πόρων του κράτους από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, ΦΠΑ, Φόρο εισοδήματος.

Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο Συμπαραστάτης του Δημότη, ο οποίος εκλέγεται από τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο από την πλειοψηφία. Με άλλα λόγια υποχρεώνει το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεργαστεί για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη.

Προβλέπεται Συμβούλιο Διαβούλευσης στο οποίο συμμετέχουν ο Δήμαρχος, επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματικών συλλόγων.

Αυτά είναι ορισμένα από τα νέα ζητήματα που προβλέπει ο νόμος για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας μας. Πολλές νέες αρμοδιότητες, θεσμούς κ.λπ. όπως π.χ. "η πρωτοβάθμια υγεία" δεν μπορούν να ασκηθούν άμεσα και θα απαιτηθούν Προεδρικά Διατάγματα, χρήματα, εμπειρία, τεχνογνωσία και κυρίως διάθεση και οργάνωση του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για για δρομολογηθούν και να εφαρμοστούν.

Για το θέμα του Καλλικράτη και τις σχέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών, συλλόγων, ΜΚΟ κ.λπ. θα επανέλθουμε.

Ο Νόμος είναι ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: