Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. - ΟΙΚΟΠΟΛΙΣάκια: Από τις τριήμερες εκδηλώσεις για το περιβάλλον και τον πολιτισμό (3,4,5/6/11) - Νο 2


Γιάννης Ιγγλέσης παρουσιάζει τους μεγάλους Ζωγράφους: Λύτρα, Γύζη, Παρθένη και το γλύπτη Θωμόπουλο που έχουν δημιουργήσει με θέμα το χώρο της εκδήλωσης!!!]


[Άποψη του χώρου το βράδυ]


Τάσος Κεφαλάς παρουσιάζει την πρόταση της Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για τη Διαχείριση των απορριμμάτων]

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: