Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου κατέθεσε Υπόμνημα με θέμα τον "Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Χαϊδαρίου 2011-2014"


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΔΩ 

ΠΡΟΣ: Την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Χαϊδαρίου - Δημοτικό Συμβούλιο - Δημοτικές παρατάξεις κ.ά

Στο πλαίσιο της Επιτροπής Δημόσιας Διαβούλευσης του Δήμου Χαϊδαρίου σας υποβάλουμε σχετικό Υπόμνημα με σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις.

Επειδή η άποψή μας είναι ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Χαϊδαρίου (ΣΣΔΧ) θα πρέπει να συνάδει α) με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΧ) και β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής (το οποίο έχει πάρει υπ΄ όψιν το α) ΡΣΧ ) σας στέλνουμε τα σχετικά α) και β)

Οι προτάσεις μας για το ΣΣΔΧ τεκμηριώνονται από τους γενικότερους σχεδιασμούς...

Τα επισυναπτόμενα κείμενα είναι:
  1. Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής 2021 (ΡΣΧ)- τεύχος παρουσίασης/ περιληπτική παρουσίαση 
  2. Σχέδιο Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας 2021 (ΝΡΣΧ) - Αναλυτική παρουσίαση
  3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής (ΕΠΠΑ)
  4. Υπόμνημα ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. για το ΣΣΔΧ
Διάφοροι νόμοι όπως για τη βιοποικιλότητα, το τοπίο, το Όρος Αιγάλεω- Ποικίλο, Στρατόπεδα στα αστικά κέντρα κ.λπ. είναι διαθέσιμοι..

Κώστας Φωτεινάκης

Είμαστε πρόθυμοι για να αναλύσουμε περισσότερα τις προτάσεις μας....

Η ομάδα επεξεργασίας του Υπομνήματος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου:
Τάσος Λύτρας - Νομικός Περιβάλλοντος
Μαρία Μπουρδάκη - Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τάσος Παππάς - Οικονομολόγος (Dr)
Κώστας Φωτεινάκης - Πρόεδρος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου, Μέλος του Δ.Σ. της Περιβαλλοντικής οργάνωσης ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Friends of Nature)

Δεν υπάρχουν σχόλια: