Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

10+8R


1.       Ο  άνθρωπος δεν πρέπει να έχει σκοπό να κατακτήσει τη φύση, αλλά να συνυπάρξει αρμονικά με όλα τα είδη.
2.       Οι άνθρωποι και το περιβάλλον είναι πάνω από τα κέρδη, τα μεγάλα ή και τα μικρά συμφέροντα που είναι σε βάρος της κοινωνίας.
3.       Η αλληλοβοήθεια, η συνεργασία είναι απαραίτητη ιδιαίτερα στις μέρες μας. Η θέση «Κανείς μόνος του στην κρίση» για μας σημαίνει αλληλοβοήθεια αλλά και βοήθεια χωρίς ανταπόδοση σε ανέργους, υπερήλικες, αρρώστους, άτομα που έχουν υποστεί βία και διώξεις κ.λπ.
4.        Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξαρτήτου φύλλου, χρώματος, τάξης και θρησκείας.
5.       Είναι θετικές οι ιδέες των «συνεταιρισμών», της ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών, της εθελοντικής προσφοράς.
6.       Έχουν αξία τα 8R:
ü  Resistance = Αντιστεκόμαστε στις αξίες του εύκολου πλουτισμού, του life style, του «φαίνεσθε», της «ταχύτητας».
ü  Refuce = Αρνούμαστε τον υπερκαταναλωτισμό και τις υπερβολικές συσκευασίες
ü  Reduce = Μειώνουμε τα απορρίμματα
ü  Return = Επιστρέφουμε οτιδήποτε μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί (μπουκάλια κ.λπ)
ü  Reuse = Επαναχρησιμοποιούμε - ανταλλάσσουμε - χαρίζουμε αντικείμενα και ρούχα
ü  Repair = Επισκευάζουμε πράγματα - δεν πετάμε τα πάντα
ü  Recycle = Ανακυκλώνουμε (και ελπίζουμε να λειτουργεί το σύστημα)
ü  Recharge = Επαναφόρτιση
7.       Δεν υπάρχουν «φωτισμένοι» ηγέτες, αλλά συναγωνιστές που  παροτρύνουν τους πολίτες να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και δράσεις σε ατομικό, συλλογικό, τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.
8.       Είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας μας η συνεργασία, η ανταλλαγή εμπειριών και η κοινή δράση των λαών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
9.       Αξίζει να αγωνιζόμαστε για τη μείωση μέχρι μηδενισμού των αντιπαραγωγικών εξοπλισμών.
10.   Η αποκέντρωση, η περιφερειακή ανάπτυξη και αναζωογόνηση της υπαίθρου είναι ένας στόχος που πρέπει να τον προωθήσουμε.

Από ένα παλαιότερο άρθρο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: