Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Είναι αυτό το λιοντάρι ένα από τα τέσσερα που έκλεψε ο Μοροζίνι και το μετέφερε από την Ιερά Οδό στη Βενετία;

[Πατήστε ΕΔΩ]

Τόσο η προηγούμενη ανάρτηση για το Ζέφυρο όσο και αυτή που κάνουμε σήμερα για το λιοντάρι στην Ιερά Οδό, καθώς και άλλα θέματα που έχουμε αναρτήσει στο blog ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ (Φρυκτωρίες, Μνημείο Πυθιονίκη, Αρχαία λατομεία, Ταμπούρια αγωνιστών, Στάνες, Παλιοί οικισμοί, Ασβεστοκάμινα κ.λπ) προβάλλουν την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός Μουσείου της πόλης του Χαϊδαρίου ή της περιοχής.

Δυστυχώς δεν υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον τόσο από την πλευρά της πολιτείας (με την ευρύτερη έννοια) . Εμείς μεταφέρουμε στο blog ορισμένες από τις αναρτήσεις που έχουμε κάνει στο blog ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ και  ελπίζουμε ότι α) θα ενημερώσουμε περισσότερους επισκέπτες που απ΄ ότι διαπιστώσαμε δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του ιστορικού blog ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ β) θα προκαλέσουμε το ενδιαφέρον να κινητοποιηθούν περισσότεροι άνθρωποι και μάλιστα ειδικότεροι από εμάς που δεν έχουμε την ιδιότητα του ιστορικού ή του αρχαιολόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: