Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Διεθνής συνάντηση 8-12 Νοέμβρη 2012: Πάμε Φλωρεντία!


Πάμε Φλωρεντία!
για τον συντονισμό των ευρωπαϊκών κινημάτων και για μια άλλη Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της Αλληλεγγύης.

«Φλωρεντία 10+10» ονομάζεται η ευρωπαϊκή συνάντηση που πραγματοποιείται στην Φλωρεντία, με πρωτοβουλία κινημάτων της Ιταλίας και συμμετοχή ευρωπαϊκών κινημάτων, δικτύων, συνδικάτων και ΜΚΟ.
«10+10»:
·        για να αξιολογήσουμε τα 10 χρόνια από το πρώτο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ της Φλωρεντίας, που αποτέλεσε σημείο τομής για την ανάπτυξη του κινήματος κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και πυροδότησε κινήματα και αγώνες σε όλη την Ευρώπη. 
·        Για να οργανώσουμε τη συζήτηση και την αναζήτηση για τα επόμενα 10 χρόνια, κρίσιμα για την οργάνωση του κινήματος ενάντια στην κρίση/επίθεση.
·        Για μια εναλλακτική στρατηγική που θα ενώνει και θα εμπνέει τους εργαζόμενους και εργαζόμενες, τους άνεργους και άνεργες, τους μετανάστες και μετανάστριες, τα κινήματα και τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου.
·        Για την αναζήτηση κοινών δράσεων στον ευρωπαϊκό χώρο.
Είναι προφανές ότι για τα κινήματα της Ελλάδας που συμμετείχαν μαζικά πριν 10 χρόνια στο πρώτο Φόρουμ της Φλωρεντίας αυτή η συνάντηση αποτελεί μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία συντονισμού και διαλόγου.
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι θα συζητηθεί στο πλαίσιο των εργασιών η διοργάνωση εναλλακτικής συνόδου στην Ευρώπη την άνοιξη του 2013. Υπάρχει ήδη πρόταση η συνάντηση αυτή να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, κάτι που θα αποτελούσε μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία τόσο για το συντονισμό των ευρωπαϊκών κινημάτων όσο και για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης στα κινήματα και το λαό της Ελλάδας.
Μ’ αυτήν την έννοια η Ομάδα Πρωτοβουλίας που δημιουργήθηκε για την οργάνωση της συμμετοχής μας στην διεθνή συνάντηση της Φλωρεντίας θεωρεί ότι η παρουσία κινημάτων, συνδικάτων και οργανώσεων από την Ελλάδα είναι αναγκαία για την πορεία του Ευρωπαϊκού κινήματος αλλά και για την ενίσχυση της αλληλεγγύης στους κοινωνικούς αγώνες που διεξάγονται στην Ελλάδα.

Διερευνώντας τη φθηνότερη δυνατή λύση, οργανώνουμε μετακίνηση με επιστροφή με την ανώτερη τιμή των 170 ευρώ, με πούλμαν και καράβι. Διερευνούμε πιθανότητα φθηνότερης λύσης, που για να είναι εφικτή θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες δηλώσεις συμμετοχής με προκαταβολή όλου του ποσού. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 3377517,  3378519 (10:00 -15:00) και 6976114478 - 6944594869

Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν διαμονής σε κοινωνικούς χώρους και φιλοξενίας σε σπίτια.
18-10-2012
Η ομάδα εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: