Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Νέα σύνθεση στο Δ.Σ. του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. - Πρόεδρος η Σοφία Δημητρίου - Ψαρρού


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.

Την Τρίτη 5/2/2013 συνεδρίασε το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα τη σύνθεσή του σε σώμα. Μετά από μια ιδιαίτερα γόνιμη συζήτηση και αφού επιβεβαιώθηκαν οι στόχοι των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (3/2/2013) η σύνθεση του Δ.Σ., με παράλληλες υπευθυνότητες,  αποφασίστηκε ως εξής:

1.       Πρόεδρος: Σοφία Δημητρίου – Ψαρρού (Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Φίλοι της Φύσης)
2.       Γραμματέας: Κώστας Φωτεινάκης (Κινήματα πολιτών, Φίλοι της Φύσης)
3.       Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Κούρκουλα (Γυναικεία Θέματα, Φίλοι της Φύσης)
4.       Ταμίας: Νίκος Καρούνης (Εκδρομές, πεζοπορίες)
5.       Μαρία Μπουρδάκη (Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον, Νεολαία, Φίλοι της Φύσης)
6.       Εύη Καραγιάννη  (Αλληλεγγύη, Εθελοντισμός)
7.       Γαβριήλ Χατζηβασιλείου (Πολιτισμός, ΜΜΕ)
8.       Τζίνα Σούλη (Οικονομικές συμβουλές, Ευρωπαϊκά Προγράμματα)

Σοφία Δημητρίου - Ψαρρού: Πρόεδρος
Κώστας Φωτεινάκης: Γραμματέας
                                                                           

Η πρόεδρος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Σοφία Δημητρίου - Ψαρρού 

 Σοφία Δημητρίου – Ψαρρού
[Βιογραφικό της Προέδρου του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.)

Πτυχιούχος του Χημικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε για 33 χρόνια σε Σχολεία της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Παρακολούθησε επιτυχώς διαδικτυακά μαθήματα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σεμινάρια για τις Φυσικές επιστήμες, την Αγωγής Υγείας  κ.λπ.

Έχει πιστοποιημένη γνώση Πληροφορικής και Η/Υ καθώς και διδασκαλίας εκπαιδευτών e-learning.

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας  από 2005-2010 και προωθητήρια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων e-twinning.. Οργανώνει  πολλές ημερίδες και σεμινάρια για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ευρωπαϊκά προγράμματα Lifelong learning και Youth Action και συμμετέχει σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων. Συνεργάζεται με πολλούς Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως των παιδιών.  

Μέλος πολλών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών οργανώσεων  και ιδρυτικό μέλος της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης   ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ. Έχει ενεργό συμμετοχή σε εθελοντικές και ακτιβιστικές δράσεις για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: