Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Έχουμε δηλώσει συμμετοχή.... Οι πόλεις της Ελλάδας ποδηλατούν για την οδική ασφάλεια....

ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. - Φίλοι της Φύσης - ΜΕΤΡΟ ΔΥΤΙΚΑ - SOSTE - ντριν ΤΕΑΜ  κ.ά. συμμετέχουμε στην ποδηλατοπορεία για την Οδική Ασφάλεια

Δεν υπάρχουν σχόλια: