Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου αποφάσισε ομόφωνα α) να υποβάλει αίτηση ακύρωσης των αποφάσεων κατάχωσης της Ιεράς Οδού β) την ανάδειξη της Ιεράς Οδού ως αρχαιολογικό χώρο


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α [Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ]
Από το πρακτικό της 11ης/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου/ Αρ. αποφάσεως : 160

Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος του Οικολογικού Πολιτιστικού
Συλλόγου (ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ) και του Συλλόγου των Εκπ/κών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Χαϊδαρίου, με θέμα την αρχαία Ιερά Οδό.

Με το υπ’ αριθ.πρωτ.:23826/26-6-2013 έγγραφό του, ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος (ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ) και ο Σύλλογος των Εκπ/κών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Χαϊδαρίου, ζητούν να συζητηθεί στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, το θέμα της κατάχωσης τμήματος της αρχαίας Ιεράς Οδού, που βρίσκεται στην περιοχή της Αφαίας, στο ύψος ακριβώς της γέφυρας Σκαραμαγκά και γειτνιάζει με το «Copa Copana».
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι δύο (2) Σύλλογοι, στο συγκεκριμένο σημείο, το ίχνος της αρχαίας Ιεράς Οδού, μαζί με τέσσερις τάφους ( οι δύο έχουν ήδη μεταφερθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και οι άλλοι δύο παραμένουν απροστάτευτοι στο χώρο στάθμευσης του «Copa Copana»), αποκαλύφθηκε το 2006 και από τότε δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια ανάδειξης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αίτηση ακύρωσης των δύο (2) Υπουργικών Αποφάσεων:
· ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/78879/3589) του κ. Γερουλάνου, (18 Αυγούστου 2011),
· ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ03/46710/21472/3133),: του κ. Τζαβάρα, (03 Απριλίου 2013) σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην εισήγηση.
Την ανάδειξη της αρχαίας Ιεράς οδού, και τον χαρακτηρισμό της, ως «αρχαιολογικό χώρο»,
καθώς αποτελεί σημαντική ιστορική πολιτιστική κληρονομιά της Πόλης μας.
----------
Διαβάστε περισσότερα για τις κινητοποιήσεις των κατοίκων  ΕΔΩ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: