Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Τα πάρκα είναι οι ανάσες της πόλης (1) - Δημοτικό Πάρκο Αγρινίου | Ο Δήμος όμως έχει "όραμα";

 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούμε τους ελεύθερους αδόμητους χώρους στην καρδιά των πόλεων. Μεγάλα πάρκα, παιδικές χαρές, μικρά αδόμητα οικόπεδα (όπως π.χ. το πάρκο Ναυρίνου στην Αθήνα) δεν είναι μόνο χώροι πράσινου, άθλησης  και ψυχαγωγίας, έχουν παράλληλα περιβαλλοντική και κοινωνία αξία.
Παρακολουθούμε και στηρίζουμε τους αγώνες των κατοίκων για την "Προστασία και Αναζωογόνηση του Παπαστράτειου Δημοτικού Πάρκου".

Δεν υπάρχουν σχόλια: