Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Εναπόθεση μπαζών και απορριμμάτων στο όρος Αιγάλεω, Ποικίλο και έλλειψη φύλαξης από τις αρμόδιες δασικές (ή και άλλες) υπηρεσίες

 [Θέσεις απόρριψης μπαζών στο Όρος Αιγάλεω – 1]

[Θέσεις απόρριψης μπαζών στο Ποικίλο Όρος – 2]
----------------
ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου
http://xpolis.blogspot.gr/ -  xpolis@gmail com

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. συνεχίζει τις διαχρονικές παρεμβάσεις του για την προστασία και την ανάδειξη του Όρους Αιγάλεω Ποικίλο. Μετά την καταγγελία για την λαθροϋλοτομία και την νεώτερη για την εναπόθεση μπαζών και απορριμμάτων θα ακολουθήσει επόμενη παρέμβαση για τους αγώνες downhill.

Προς: Δασαρχείο Αιγάλεω, Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
   
13/1/2014
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

     Θέμα: Εναπόθεση μπαζών και απορριμμάτων στο όρος Αιγάλεω, Ποικίλο και έλλειψη φύλαξης από τις αρμόδιες δασικές (ή και άλλες) υπηρεσίες

    Το όρος Αιγάλεω – Ποικίλο αποτελεί προστατευόμενη περιοχή διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 21 ν. 2742/99 (σύμφωνα με το οποίο η Ζώνη Α αυτού έχει καθορισθεί ως περιοχή απόλυτης προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, στην οποία επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση υπαίθριων ή ημιυπαίθριων καθιστικών), της Δ.Α.Ρ.Δ. με αρ. 1/17-5-2012 Δασάρχη Αιγάλεω, του άρθρου 19 παρ. 4 του ν. 1650/86, ως καταφύγιο άγριας ζωής. Διέπεται ακόμη από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και αυτή του άρθρου 268 Δασικού Κώδικα, αυτές του π.δ. 67/81, καθώς και τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (ν. 1650/1986, ν. 3937/2011 κ.α.). Τέλος, διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ, που έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ 14849/853 /Ε 103 (ΦΕΚ τ. Β΄ 645/2008), τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης, που κυρώθηκε με το νόμο 1335/1983 (ΦΕΚ 32 Α΄/1983) κ.α.

    Εξάλλου, από τον Μάρτιο του έτους 2012, σας έχουμε καταθέσει, με υπόμνημα, σειρά μελετών, επιστημονικών δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων για την οικολογική σημασία του όρους Αιγάλεω – Ποικίλου και την βιοποικιλότητα που περιλαμβάνουν. Το όρος Αιγάλεω – Ποικίλο, τέλος, αποτελεί πεδίο ήπιων φυσιολατρικών δραστηριοτήτων για έναν όλο και μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων της Δυτικής Αθήνας (απλή πεζοπορία, αναρρίχηση, ορεινή ποδηλασία, φωτογράφιση τοπίων, θέαση κ.α.).

    Παρ’ όλα αυτά, παραμένει αφύλακτο (όπως σας έχουμε ενημερώσει με επιστολή μας 21/5/2012 ΘΕΜΑ: Όρος Αιγάλεω – Ποικίλο, Λαθροϋλοτομία και Πίστες μηχανών Eduro στην περιοχή Δαφνίου) και δεν έχει εκπονηθεί, μέχρι σήμερα, απ’ όσο γνωρίζουμε, κανένα σχέδιο προστασίας, φύλαξης, διαχείρισης, δράσεων, ενημέρωσης κοινού. Σημειώνουμε ότι η υπηρεσία σας είναι η μόνη αρμόδια προς τούτο, ενώ οι περιβαλλοντικές και άλλες οργανώσεις, ιδιαίτερα της Τ.Α., μόνο υποβοηθητικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν, στα πλαίσια υλοποίησης των διαχειριστικών σχεδίων και δράσεων του δασαρχείου σας.

    Η κατάσταση αυτή, έχει, εκτός των άλλων, ως συνέπεια, την συνεχή παράνομη εναπόθεση μπαζών και απορριμμάτων σε διάφορες θέσεις του όρους Αιγάλεω – Ποικίλου, ιδιαίτερα δε κατά μήκος των δασικών δρόμων, στις αδιέξοδες απολήξεις τους, στα ρέματα, και στις διαπλατύνσεις του δασικού οδικού δικτύου. Η συνεχής εναπόθεση μπαζών και απορριμμάτων, συνιστά ρύπανση προστατευόμενης περιοχής, πρόκληση υποβάθμισης, αλλοίωση του τοπίου, αιτία αύξησης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς την θερινή περίοδο και συνολικά εικόνα που ενθαρρύνει και άλλες ενέργειες προσβολής του φυσικού περιβάλλοντος του όρους ως δημόσιου αγαθού (καταπατήσεις, αυθαίρετες κατασκευές κ.α.).    Σε ορισμένες περιοχές η εναπόθεση αυτή έχει λάβει τα χαρακτηριστικά δημιουργίας χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων μέσα σε δημόσια δασική έκταση.

    Σας υποβάλουμε 2 ορθοφωτογραφικές απεικονίσεις του όρους Αιγάλεω και του Ποικίλου όρους (από δορυφορικές λήψεις της εφαρμογής google – earth) στις οποίες με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι κύριες θέσεις συνεχούς παράνομης εναπόθεσης μπαζών και απορριμμάτων, καθώς και φωτογραφίες ορισμένων θέσεων.

    Μετά από αυτά σας ζητούμε, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την περιβαλλοντική πληροφορία, να μας γνωρίσετε: α) Τα μέτρα που έχετε λάβει για την προστασία του όρους Αιγάλεω – Ποικίλου από την εναπόθεση μπαζών και απορριμμάτων, β) Εάν έχετε εκπονήσει σχέδιο διαχείρισης και δράσεων για προστατευόμενη περιοχή, γ) Εάν έχετε εκπονήσει σχέδιο ενημέρωσης των πολιτών και επισκεπτών του όρους, με σκοπό την πληροφόρηση και ευαισθητοποίησή τους.

    Περαιτέρω σας ζητούμε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, να ενεργήσετε ότι απαιτείται για την προστασία του βουνού από την συνεχή εναπόθεση μπαζών και απορριμμάτων. Σας ζητούμε την άμεση τοποθέτηση ενημερωτικών, για το νομικό καθεστώς του βουνού, πινακίδων στις εισόδους του, με σκοπό την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών. Επίσης σας προτείνουμε να κλείσουν ορισμένες μπάρες στις εισόδους δασικών δρόμων προς το βουνό, όπως έχει θεσμοθετηθεί με τη μπάρα στη γέφυρα του Σκαραμαγκά, που απέτρεψε την κυκλοφορία Ι.Χ. και απορριμματοφόρων.

    Σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον ζητηθεί, σας προσφέρουμε την, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, συνδρομή μας για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων.


Σοφία Ψαρρού Δημητρίου -     Πρόεδρος                                                           
Κώστας Φωτεινάκης - Γραμματέας


 [Δασικός Δρόμος πάνω από την Αφαία Σκαραμαγκά]

[Μπάζα σε αδιέξοδο δασικού δρόμου στο Ποικίλο Όρος]
---------------
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ


[Βουναλάκια – πίστα για μηχανές eduro στο Δαφνί | καταγγελία 21.5.2012]

[Λαθροϋλοτομία στο Ποικίλο Όρος, περιοχή Πετρούπολης | Καταγγελία 20.3.2011 έγινε επώνυμη κατάθεση]

[Άχρηστα υλικά από υφαντουργείο στο δασικό δρόμο πάνω από την Αφαία (η φωτογραφία για ιστορικούς λόγους, δεν υπάρχουν σήμερα)]

[Μπάζα στο δασικό δρόμο πάνω από την Αφαία (η φωτογραφία για ιστορικούς λόγους, δεν υπάρχουν σήμερα)]
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ για τις δύο ανωτέρω φωτογραφίες: το φαινόμενο περιορίστηκε με τη λειτουργία της μπάρας στην είσοδο της γέφυρας στο Σκαραμαγκά
----------------
 [Στο δασικό δρόμο πάνω από το Σχιστό Σκαραμαγκά, κοντά στο ΣΜΑ, φαίνεται στο βάθος της κατωτέρω φωτογραφίας, 12/8/2009 επιστολές σε Δασαρχεία Αιγάλεω και Πειραιά]

Δεν υπάρχουν σχόλια: