Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Κώστας Φωτεινάκης: Πόσο ειλικρινείς είμαστε όταν δηλώνουμε στο Ευρωβαρόμετρο σε ποσοστό 97% ως «Σημαντική, την προστασία του Περιβάλλοντος»;Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2014 δημοσιεύτηκε η έρευνα που πραγματοποίησε το Ευρωβαρόμετρο της Ε.Ε. από τον Απρίλιο – Μάιο 2014 με θέμα Attitudes of European citizens towards the environment. Στην έρευνα πήραν μέρος 27.998 Ευρωπαίοι πολίτες, εκ των οποίων 1.008 Έλληνες. Η έρευνα έγινε στην Ε.Ε. «Πρόσωπο με Πρόσωπο» και στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε από τηνTNS ICAP. Η πλήρης έκθεση αποτελείται από 161 σελίδες, η δε περίληψη με τα βασικά συμπεράσματα είναι 33 σελίδες. Τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάζονται σε τέσσερις σελίδες ανά χώρα. Το προηγούμενο Ευρωβαρόμετρο για το Περιβάλλον είχε γίνει το 2011 τα αποτελέσματα του οποίου συγκρίνονται με την νεώτερη έρευνα του 2014.


Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ανησυχία των Ευρωπαίων για περιβαλλοντικά ζητήματα έχει μειωθεί στο διάστημα της οικονομικής κρίσης, 2011-2014». Οι πιο έντονες ανησυχίες των ερωτώμενων Ευρωπαίων έχουν σχέση με τη ρύπανση του αέρα (56%) και του νερού (50%), την ποσότητα των αποβλήτων (43%), οι επιπτώσεις στην υγεία από χημικές ουσίες (43%), την εξάντληση των φυσικών πόρων (36%).

Δεν υπάρχουν σχόλια: