Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ώρα 7:30μ.μ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του Ευρωπαϊκού προγράμματος SAVIC
Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ώρα 7:30μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα και την Ιταλία, στο του Ευρωπαϊκού προγράμματος SAVIC.

Η συνάντηση έχει τα χαρακτηριστικά της ενημέρωσης, της παρουσίασης των πρώτων συμπερασμάτων, τον προγραμματισμό νέων ή τη συνέχιση υπαρχόντων δράσεων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: