Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου: Αιμοδοσία στο Δήμο Χαϊδαρίου | Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. καλεί τους φίλους και τα μέλη του να "δώσουν αίμα - να δώσουν ζωή"

[Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. έχει ως πάγια πολιτική του την προβολή της εθελοντικής αιμοδοσίας. Από την ίδρυση του συλλόγου αρκετά μέλη μας συμμετέχουν σταθερά στις αιμοδοσίες. Στην ανάρτηση προβάλλουμε την επικοινωνιακή μας πολιτική για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας]
Δεν υπάρχουν σχόλια: