Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

«1oς ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 2015» | Διοργάνωση: Γ΄Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Αθήνας & ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.


 ΘΕΜΑ: «1oς ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 2015»

Η Γ΄Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Αθήνας δια του Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με τον Οικολογικό Πολιτιστικό Σύλλογο Χαϊδαρίου «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ» προκηρύσσουν τον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος της Γ΄ΔΔΕ Αθήνας για το σχολ. έτος 2014- 2015.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων των ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ. της Γ΄Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Αθήνας και η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο είδη του λόγου: Ποίημα και Διήγημα, με θέμα ελεύθερο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές με ένα ποίημα ή ένα διήγημα ή και τα δύο.

Στόχοι Διαγωνισμού: 
  • Παρώθηση των μαθητών προς την ενασχόληση με την τέχνη του γραπτού λόγου και τη δημιουργική γραφή. 
  • Καλλιέργεια της αγάπης για τη λογοτεχνία στους νέους ανθρώπους 
  • Καλλιέργεια δημιουργικής αλληλεπίδρασης των νέων με τον κοινωνικό τους περίγυρο, μέσω της καλλιτεχνικής γλωσσικής έκφρασης 
  • Δημιουργική έκφραση των εφηβικών ανησυχιών μέσα από γλωσσικούς και καλλιτεχνικούς κώδικες επικοινωνίας. 
  • Αναζήτηση και υποστήριξη μαθητών της Δυτικής Αθήνας με ιδιαίτερη κλίση στην δημιουργική έκφραση μέσω του γραπτού λόγου. 
  • Σύνδεση και αλληλεπίδραση του σχολείου με την τοπική κοινωνία.

Όροι Διαγωνισμού: 

1. Τα ποιήματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους σαράντα (40) στίχους και τα διηγήματα τις έξι (06) δακτυλογραφημένες σελίδες Α4 (με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμμάτων 12 και διάστιχο 1,5).

2. Κάθε έργο υποβάλλεται σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντα στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας. 

3. Το ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίας του, το τηλέφωνό του καθώς και τα πλήρη στοιχεία του σχολείου του θα πρέπει να βρίσκονται σε κλειστό μικρότερο, αδιαφανή φάκελο, που εξωτερικά θα έχει μόνο το ψευδώνυμό του και τον τίτλο του έργου του.

Προθεσμία Υποβολής Έργων: 

Τα κείμενα πρέπει να αποσταλούν σε φακέλους από τους Διευθυντές των σχολείων έως την 30η Μάρτη 2015 και ώρα 13.00, στη Γ΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Θηβών 401 με την ένδειξη "Για το μαθητικό διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος". Μέσα στο φάκελο αποστολής θα είναι και ο μικρότερος φάκελος με τα πραγματικά στοιχεία του μαθητή. 
Οι διακριθέντες μαθητές θα ειδοποιηθούν εγκαίρως για την τελετή βράβευσης, κατά την οποία θα αναγνωσθούν τα ποιήματα και αποσπάσματα από τα διηγήματα που θα βραβευθούν. 

Η ημερομηνία της εκδήλωσης θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωσή μας. 
Επίσης, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό περιοδικό με τα έργα που θα διακριθούν. 
Οι συμμετέχοντες μαθητές στο διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν σε μελλοντικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Erasmus+-Youth Action) που θα οργανωθεί από τον ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. 
Θα οργανωθούν από τον ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ μαθήματα δημιουργικής γραφής για μαθητές της Γ΄Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Αθήνας. 

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από φιλολόγους και ποιητές: 
Δεκατρή Ιωάννα, Φιλόλογος, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄ΔΔΕ Αθήνας 
Ορφανουδάκη Φλώρα, Φιλόλογος, Ποιήτρια 
Γκανά Αγγελική, Φιλόλογος, πρώην Διευθύντρια 4ου Γ/σίου Χαϊδαρίου 
Γελάτσορας Αντώνιος, Φιλόλογος, Ποιητής, πρώην εκπ/κός 7ου Γ/σίου Χαϊδαρίου 
Καραδήμα Παναγιώτα ,Φιλόλογος, , πρώην Διευθύντρια Λυκείου 
Σπηλιωτοπούλου Κωνσταντία, Φιλόλογος, εκπ/κός 1ου Γεν. Λυκείου Χαϊδαρίου 

Γράφει η ποιήτρια Φλώρα Ορφανουδάκη: 
«Προτείνοντας στους μαθητές να συμμετάσχουν σ’ ένα διαγωνισμό ποιήματος και διηγήματος, τους ωθούμε να ασχοληθούν με την τέχνη του γραπτού λόγου, καλλιεργώντας τους έτσι την αγάπη για τη λογοτεχνία και προσφέροντάς τους τη δυνατότητα και την ευκαιρία να μάθουν να εκφράζουν και να μοιράζονται τις ανησυχίες, τις ελπίδες, τις αγωνίες, τους φόβους, αλλά και τις αγάπες τους με τον περίγυρό τους. 
Τους οδηγούμε σ’ έναν δημιουργικό πνευματικό δρόμο, απομακρύνοντας έτσι τις τόσο επικίνδυνες σειρήνες που εμφανίζονται κατά την εφηβεία. 
Με τον διαγωνισμό ποιήματος και διηγήματος θα έχουμε την ευκαιρία να αναζητήσουμε, να βρούμε τις μελλοντικές πνευματικές δυνάμεις της πόλης μας εν τη γενέσει τους και να τις ενισχύσουμε.
Έτσι, το σχολείο θα μπορέσει ν’ ανοιχτεί και να συνδεθεί με τρόπο δημιουργικό με την τοπική κοινωνία».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 
  • Ιωάννα Δεκατρή Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄ΔΔΕ Αθήνας , τηλ. 2105754479, 6980009425
  • Φλώρα Ορφανουδάκη, μέλος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ φιλόλογος- ποιήτρια, τηλ 2105816487 
Σας επισυνάπτουμε έγγραφο με πληροφορίες για το Σύλλογο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ και την αφίσα της δράσης.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των σχολείων της Γ΄ΔΔΕ για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου τους. 

Η Υπεύθυνη Π.Θ. Ιωάννα Δεκατρή 
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Γεώργιος Ζαφειρακίδης

ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ   http: / / xpolis.blogspot.com
 
Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ είναι ένας σύλλογος με ενδιαφέρον στις περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Ένας σημαντικός αριθμός των μελών του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ  εμπλέκονται στην προώθηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων . Επίσης τα μέλη του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. συμμετέχουν σε μια σειρά εθελοντικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προστασία και τη διατήρηση της φυσικής ζωής και τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

 Τα περισσότερα από τα μέλη μας αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. έχει τους ακόλουθους στόχους:
• Προστασία φυσικού περιβάλλοντος με την ευρύτερη έννοια.
• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων  που σχετίζονται με την ανεργία, τη δια βίου μάθηση, την αναπηρία, την αλληλεγγύη, κλπ.
• Ενθάρρυνση δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
• Προώθηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό.

 Ειδικότερα, ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. εργάζεται προς την ενθάρρυνση της περιβαλλοντικής συνείδησης, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την επίσπευση ζητημάτων που σχετίζονται με την κοινωνική πρόνοια, την πολιτιστική κληρονομιά και την  αλληλεγγύη. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή περιβαλλοντικών πληροφοριών και έχουν συχνά την ευκαιρία να μοιραστούν ιδέες και τεχνογνωσία σε σχετικά θέματα.

Τα μέλη του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ οργανώνουν δράσεις με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τον Εθελοντισμό. Από την ίδρυση του  το 2008, ο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ έχει οργανώσει περισσότερα από 60 σεμινάρια -ημερίδες, δραστηριότητες, βιωματικά εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις δημόσιου ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση, τη συνεχή κατάρτιση των μελών του στις ΤΠΕ, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, πολλά από τα μέλη του έχουν αποκτήσει αξιοσημείωτη εμπειρία στην οργάνωση δραστηριοτήτων και άλλων εκδηλώσεων με έμφαση σε σημαντικούς τομείς , όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, η αλληλεγγύη.
Τα μέλη είναι κυρίως ενήλικες, συνταξιούχοι, άτομα με ειδικές ανάγκες.
Σε πολλές δράσεις του συμμετέχουν μαθητές από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ευνοείται η διαγενεακή σχέση. Συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουν αρχίσει επικοινωνία με μια ομάδα εθελοντών Ιταλών στα πλαίσια του προγράμματος SAVIC -Senior-Grundtvig  (2013-2015).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση  
• Εργαστήρια, συνέδρια, εκθέσεις και καλλιτεχνικές παραστάσεις για την κλιματική αλλαγή (δύο φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και Ιούνιο).
• Δράση για τη διαχείριση των αποβλήτων (οργάνωση ημερίδων, συμμετοχή σε ημερίδες με ομιλητές μέλη του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.)
• Θέατρο Δρόμου.
• Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, με επίκεντρο την περιοχή μας .
· Οργάνωση επισκέψεων ενηλίκων στη Μονή Δαφνίου, στην Ιερά Οδό, στh Λίμνη Κουμουνδούρου, Κεραμεικό, στον Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας, ξεναγήσεις σε ομάδες σχολείων στο Μπλοκ 15-Στρατόπεδο Χαϊδαρίου κ.λ.π., στη Λίμνη Κουμουνδούρου, στο Ποικίλο Όρος, στο Διομήδειο Κήπο.
• Δράσεις για τα μέσα μεταφοράς ( οργάνωση ποδηλατοδρομίας σχεδόν κάθε χρόνο, θεατρικά δρώμενα, εκθέσεις ζωγραφικής ).
• Συμμετοχή σε αναδασώσεις κυρίως στην περιοχή του Ποικίλου -Αιγάλεω αλλά και στην Πάρνηθα και σε άλλες περιοχές.
• Συμμετοχή σε αιμοδοσία και προβολή του θεσμού της αιμοδοσίας από την ιστοσελίδα μας.
• Συμβολή σε δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
Περιβαλλοντικές δραστηριότητες με βιωματικά εργαστήρια σε ενήλικες και μαθητές στο πεδίο και κυρίως Ημερίδες με θέμα  τη διαχείριση απορριμμάτων.
· Δράσεις με σκοπό την ενεργοποίηση των πολιτών (δημιουργία ομάδων όπως ποίησης, μουσικής, ξένων γλωσσών).
· Σεμινάρια για εκπαίδευση ενηλίκων στις ΤΠΕ.
· Μαθήματα αγγλικών και ιταλικών σε ενήλικες, συμμετοχή σε αλληλέγγυες δράσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: