Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

ΠΕΡΦΟΜΑΝΣ στο εσωτερικό του ΜΠΛΟΚ15 του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου | Ο Άγγελος με δεμένα τα μάτια "καλεί" τους εκτελεσμένους | Οι επισκέπτες διαβάζουν μηνύματα των κρατουμένων και περιγραφές Χαϊδαριωτών

[Από την επίσκεψη στο ΜΠΛΟΚ15 | Ο Άγγελος με δεμένα τα μάτια καλεί τα ονόματα των εκτελεσμένων -  τον οδηγεί η Χάρις | Δρώμενο συνεργασίας του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. με τις ΜΙΚΡΟΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ]]

Δεν υπάρχουν σχόλια: