Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

2.500 αναρτήσεις στο blog του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. | Επτά χρόνια αναρτήσεις για τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα που αφορούν το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Κοινωνία


Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου δημιουργήθηκε το 2007. Στις 2 Ιουνίου του 2008 δημιουργήθηκε το blog xpolis που σημαίνει Χ[αϊδάρι] Πόλις αλλά και Χ [οποιαδήποτε] Πόλις.

Σε αυτά τα επτά χρόνια έγιναν 2.500 αναρτήσεις για διάφορα θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τον πολιτισμό, την κοινωνία και τα δικαιώματα, την αλληλεγγύη και την εκπαίδευση, την ιστορία κ.λπ.

Είχαμε: α) 238.000 επισκέπτες β) 400.000 αναγνώσεις.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ τόσο τις αναρτήσεις όσο και με νέες ιδέες και προτάσεις για δράσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: