Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, συνέδριο: "Περιβαλλοντικές προοπτικές του Κόλπου Ελευσίνας" | Έκθεση MARLISCO για μια Μεσόγειο χωρίς σκουπίδια | Ο Καθηγητής κ. Μιχάλης Σκούλλος Επίτιμος Δημότης Ελευσίνας


[Το πρόγραμμα του συνεδρίου ΕΔΩ]

Πρόσκληση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα Περιβαλλοντικές Προοπτικές του Κόλπου της Ελευσίνας

Ο καθηγητής κ. Μιχαήλ Σκούλλος εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα τις Περιβαλλοντικές Προοπτικές του Κόλπου της Ελευσίνας, σας προσκαλεί να μετάσχετε και παρακολουθήσετε ως Σύνεδροι, τις παρουσιάσεις και συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκειά του. 

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται στα πλαίσια του Έργου «Αριστεία Ι» από:


• Το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος και την Έδρα & Δίκτυο UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

• Τον Δήμο της Ελευσίνας

• Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

• Το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών/Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (UNEP/MAP)

• Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)

Οι σκοποί του Συνεδρίου είναι:

• Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου Αριστεία, με τίτλο «Ολοκληρωμένη έρευνα της βιογεωχημικής συμπεριφοράς των βαρέων μετάλλων στο παράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον (ISMET-COMAREN)» τόσο προς την επιστημονική κοινότητα όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία της Ελευσίνας.

• Η αποτίμηση των νέων ευρημάτων σε σύγκριση με αντίστοιχα αποτελέσματα προηγούμενων προγραμμάτων, μέσα στο πλαίσιο των 40 και πλέον ετών έρευνας που διεξάγεται στον Κόλπο της Ελευσίνας από το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος, καθώς και του προγράμματος MEDPOL του UNEP/MAP, που επίσης φέτος γιορτάζει 40 χρόνια από την ίδρυσή του.

• Η παρουσίαση μιας επιτυχούς περίπτωσης συνέργειας, όπου η πολυετής επιστημονική έρευνα, υποβοήθησε στην προώθηση και διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων της Δημόσιας Διοίκησης, της βιομηχανίας, της εκπαίδευσης και της ευρύτερης κοινωνίας, για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων και την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος του Κόλπου της Ελευσίνας.

Το πρόγραμμα «Αριστεία Ι» 640, ΚΕ 11903, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς πόρους (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου Ελευσίνας (Χατζηδάκη και Δήμητρος) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
----------

Στο πλαίσιο του συνεδρίου μπορείτε να δείτε την Έκθεση MARLISCO (MARine LItter in European Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility) ή για μια Μεσόγειο χωρίς σκουπίδια [ΕΔΩ]
--------------------

Τελετή Αναγορεύσεως του Καθηγητού κ. ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΚΟΥΛΛΟΥ σε Επίτιμο Δημότη Ελευσίνας

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιστορικής Πόλεως της Ελευσίνας έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην Τελετή Αναγορεύσεως του Καθηγητού κ. ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΚΟΥΛΛΟΥ σε Επίτιμο Δημότη Ελευσίνας σε αναγνώριση των επί 40ετία και πλέον σημαντικών επιστημονικών ερευνών και προσπαθειών του για την μελέτη και περιβαλλοντική προστασία του Κόλπου της Ελευσίνας 

Το έργο του τιμωμένου θα παρουσιάσει ο Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ.
Η Τελετή θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο Ελευσίνας (Χατζηδάκη & Δήμητρος) στις 12 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:30 
------------------------
Ανάρτηση του ECOELEUSIS με συνέντευξη του κ.Σκούλου το 1986 για τον κόλπο της Ελευσίνας ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: