Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ: Επιστολή προς Πρωθυπουργό, Υπουργούς, Βουλευτές κ.ά. | Να πάρουν έγκαιρα και ξεκάθαρη θέση για τις ληστρικές εμπορικές συμφωνίες ΤΤΙP,CETA,TΙSA.


[H επιστολή ΕΔΩ - Παρακάτω παρουσιάζουμε τις βασικές προτάσεις]

Προτείνουμε στην κυβέρνηση μέχρι 13 Μαΐου 2016 στη συνάντηση των αρμοδίων Υπουργών Εμπορίου στις Βρυξέλλες:
o Μέσω των αρμοδίων οργάνων της να πάρει, σαφή και ξεκάθαρη θέση για το τι πρόκειται να κάνει για τις συμφωνίες CETA και ΤΤΙP και να ενημερώσει τον Ελληνικό λαό πριν από τη συνάντηση των αρμοδίων Υπουργών Εμπορίου στις Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2016.
o Να μη δεσμευτεί για την υπογραφή καμίας συμφωνίας, είτε πρόκειται για προσωρινή ή τμηματική ή συνολική εφαρμογή της CETA, που οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί, είτε πρόκειται για την TTIP που έχει ολοκληρωθεί ο 13ος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Προτείνουμε στους Ευρωβουλευτές και Βουλευτές των Κομμάτων:
· Να καταψηφίσουν σε επιτροπές και στα Κοινοβούλια που συμμετέχουν τις συμφωνίεςCETA TTIP. Οι συμφωνίες δεν μπορούν να βελτιωθούν και να λειτουργήσουν σε όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, του δίκαιου εμπορίου, της προστασίας των καταναλωτών, της αγροτικής μικρής παραγωγής και της ασφάλειας τροφίμων, του κοινωνικού κράτους, της Εθνικής Ανεξαρτησίας.
Προτείνουμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση:
- Να πάρει αποφάσεις και να κηρύξει τους Δήμους και τις Περιφέρειες Ελεύθερες Ζώνες από τις ληστρικές συμφωνίες CETA TTIP TΙSA, να ενημερώσει τους κατοίκους για τις δραματικές συνέπειες που θα προκύψουν, άμα ισχύσουν, στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ας θυμηθεί παλαιότερες και αντίστοιχες αποφάσεις για Ελεύθερες Ζώνες από τα μεταλλαγμένα (2004) και για τις αποπυρηνικοποιημένες πόλεις.
Προτείνουμε στους Δικηγορικούς και Δικαστικούς Συλλόγους:
· Να πάρουν θέση γενικότερα για τις συμφωνίες TTIP CETA TiSA, να υπερασπίσουν την Εθνική Νομοθεσία, και να τοποθετηθούν ειδικότερα κατά της Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Επενδυτών και Κράτους/ ISDS ή του «ISDS Light», που φέρει τώρα την ονομασία ICS, όπως έκαναν οι Γερμανοί συνάδελφοί τους.
Προτείνουμε στους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα:
- Να υπερασπίσουν τα εργασιακά και τα κοινωνικά τους δικαιώματα, τα κοινά αγαθά κ.λπ. που απειλούνται με τις συμφωνίες.
Προτείνουμε στους αγρότες και τους καταναλωτές:
· Να συνεργαστούν, να υπερασπίσουν και να προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα καθώς και την ασφάλεια τροφίμων που απειλούνται από την είσοδο των Γενετικά Τροποποιημένων Προϊόντων/ μεταλλαγμένα, και τον έλεγχο των σπόρων.
Προτείνουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
- Να αντισταθούν στην μεγαλύτερη είσοδο των πολυεθνικών στη χώρα μας που θα τους περιθωριοποιήσει και θα τους οδηγήσει στην ανεργία.
Προτείνουμε στις Περιβαλλοντικές/ Οικολογικές Οργανώσεις:
· Να συνειδητοποιήσουν ότι αμφισβητείται στην πράξη η «αρχή της προφύλαξης», που ισχύει στην Ε.Ε., από την είσοδο της «αρχής της απόδειξης της βλαπτικότητας», που ισχύει στις ΗΠΑ, και να αναπτύξουν δράσεις προστασίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: