Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Το ΚΤΗΡΙΟ ΓΥΖΗ πριν από την επισκευή - συντήρηση [2004]

[Με το πλαστικό κάλυμα είχε "προστατευτεί" το χαμηλό κτήριο, η αίθουσα με τις "4 ΕΠΟΧΕΣ" του μεγάλου ζωγράφου Νικόλαου Γύζη | Αριστερά στην πινακίδα του Υπουργείου Πολιτισμού διαβάζαμε ότι το έργο εντάσσεται στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ" - "ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ" - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.614.086 ΕΥΡΩ | Ένα από τα έργα στο Χαϊδάρι που ένα μεγάλο τμήμα του συνολικού κόστους καλύφθηκε από το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Προετοιμασίας"]

Δεν υπάρχουν σχόλια: