Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. 2017-2019

                                                                      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


A.    Την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Οικολογικού Πολιτιστικού Συλλόγου Χαϊδαρίου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. έπειτα από εκλογές στις 21/2/2017. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την εξής σύνθεση:

Σοφία Ψαρρού – Δημητρίου:               Πρόεδρος
Κώστας Φωτεινάκης:                         Αντιπρόεδρος
Τώνια Φώτη:                                     Γραμματέας
Ανδρέας Χατζημηνάς:                         Ταμίας
Νίκος Καρούνης – Γκαρός:                  Μέλος
Ελένη Μπάστα :                                 Μέλος
Θοδωρής Ορεινός:                             Μέλος

B.    Το σώμα αποφάσισε την ανάθεση των παρακάτω ρόλων στα μέλη του ΔΣ:

 Περιβαλλοντικά θέματα                             Σ. Δημητρίου-Θ. Ορεινός
 Πολιτιστικά/Οικολογικά θέματα                 Κ. Φωτεινάκης  
 Καλλιτεχνικά θέματα                                 Ν. Καρούνης
 Εκπαιδευτικά θέματα                                 Α. Χατζημηνάς
 Τράπεζα χρόνου/Βιβλιοθήκη      .               Ε . Μπάστα
 Ενημέρωση blog/επικοινωνία                     Τ. Φώτη


Χαϊδάρι 2/3/2017


Σοφία Ψαρρού - Δημητρίου             Πρόεδρος                                                        
Τώνια Φώτη                                    Γραμματέας                                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια: