Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Δημιουργία Δικτύου ανθρώπων για την πολιτική προστασία- 5η συνάντηση του προγράμματος CPP
Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου , ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ συντονίζει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα :«Developing Skills in Dealing with Emergencies: Civil protection for people » - CPP .
Στις 3-6 Οκτωβρίου θα γίνει η τελική συνάντηση όλων των εταίρων στο Χαϊδάρι και στις 3.10.2019 θα γίνει η συμβολική έναρξη του Δικτύου με την υπογραφή ενός συμφώνου συνεργασίας και συνέχισης των δράσεων για την πολιτική προστασία.
Η συνάντηση θα γίνει στο 1ο Κ.Α.Π.Η Χαϊδαρίου, Καρδίτσας 5, Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019, στις 20.30-22.30.Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει ελαφρύ δείπνο από τα μέλη του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. 
Σε αυτό θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις Ευρωπαϊκές χώρες των συνεργατών μας, τα μέλη του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ, εκπρόσωποι τοπικών φορέων , εκπρόσωποι από άλλους τοπικούς και εθνικούς οργανισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: