Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2007

ΧΥΤΑ, Χύμα στη Δυτική Αττική


Από τη χωματερή των Άνω Λιοσίων (κατ΄ άλλους ΧΥΤΑ:Χα Χα Χα!!!)

της Λ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
Τη λειτουργία μίας ακόμη χωματερής δίπλα στην υφιστάμενη των Άνω Λιοσίων περιγράφει η Κομισιόν στην προειδοποιητική επιστολή προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, με την υπογραφή του επιτρόπου Περιβάλλοντος Στ. Δήμα, που σηματοδοτεί την εκκίνηση των διαδικασιών παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται και η αφασία των δημοτικών αρχόντων που απαξιώνουν την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων, όπως και ο ευτελισμός της διαδικασίας "των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας" του υποτιθέμενου κυττάρου στο Σκαλιστήρι /*Φυλής*/, καθώς αποδεικνύεται ότι αυτοί καθορίζονται μόνον για τυπικούς λόγους, να διασφαλιστεί δηλαδή η αδειοδότηση και πέραν αυτού... χωματερή.Η Κομισιόν, λοιπόν, αναγκάζεται να παρέμβει, παρότι είχε παγώσει από τον Ιούνιο του 2006 την υπόθεση όταν το... αναρμόδιο ΥΠΕΧΩΔΕ απέστειλε την Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ /*Φυλής*/. Το περιεχόμενο της τετρασέλιδης επιστολής αποκαλυπτικό:"Η αυτοψία, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006 από τις υπηρεσίες της Ν.Α. Δυτικής Αττικής, διαπίστωσε τα ακόλουθα: Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είχε καλέσει τις υπηρεσίες για τη διενέργεια επιθεώρησης πριν από την έναρξη των εργασιών διάθεσης (παραβίαση του άρθρου 8 της οδηγίας 99/31/ΕΚ). Μόλις 20% (1.200 τόνοι από τους 6.000 τόνους που δέχεται ημερησίως ο ΧΥΤΑ) των απορριμμάτων οδηγείται στο εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης (παραβίαση του άρθρου 6.α της οδηγίας 99/31/ΕΚ).Το κύτταρο επιφανειακής διάθεσης δέχεται ποσότητα απορριμμάτων που υπερβαίνει τις ποσότητες που προβλέπονται από την ΚΥΑ, ενώ μεγάλο μέρος των απορριμμάτων παραμένει ακάλυπτο (παραβίαση των άρθρων 8 και 11, παράγραφος 1, σημείο α, της οδηγίας 99/31/ΕΚ).Δεν υπάρχει περιμετρική επενδεδυμένη τάφρος για την προστασία του κυττάρου από τις απορροές των ομβρίων υδάτων (παραβίαση του άρθρου 8, σημείο α, της οδηγίας 99/31/ΕΚ).Η κλίση και το ύψος των πρανών δεν είναι οι ενδεδειγμένες και υπερβαίνουν τους όρους της ΚΥΑ και της μελέτης λειτουργίας (παραβίαση των άρθρων 8, σημείο α, και 11, παράγραφος 1, σημείο α, της οδηγίας 99/31/ΕΚ).Δεν έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου, επιτήρησης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης, όπως η ανόρυξη γεωτρήσεων για τον έλεγχο ποιότητας των υπόγειων υδάτων και των στραγγισμάτων (παραβίαση των άρθρων 8 και 12 της οδηγίας 99/31/ΕΚ).Βασιζόμενος στα συμπεράσματα της αυτοψίας, ο νομάρχης Δυτικής Αττικής αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια (με την απόφασή του 4237/19.1.2007), δεδομένου ότι ο ΧΥΤΑ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ασφάλειας για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Ωστόσο, ο γ.γ. της Περιφέρειας ακύρωσε την απόφαση του νομάρχη. Έτσι, οι ελληνικές αρχές ανέχονται τη λειτουργία του ΧΥΤΑ χωρίς την κατάλληλη άδεια (παραβίαση των άρθρων 4 και 9 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ και του άρθρου 9 της οδηγίας 99/31/ΕΚ). Πρέπει να τονιστεί ότι στις 14 Φεβρουαρίου 2007 έλαβε χώρα ατύχημα στον ΧΥΤΑ (κατάρρευση των σωρών αποβλήτων εξαιτίας της προηγούμενης επεξεργασίας αποβλήτων)".Συνεπώς η Κομισιόν κρίνει ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των άρθρων 4 και 9 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων και των άρθρων 6, σημείο α, 8, 9, 11, παράγραφος 1, σημείο α, και 12 οδηγίας 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και καλεί την κυβέρνηση εντός δύο μηνών να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Αν δεν λάβει απάντηση ή δεν την κρίνει επαρκή, διαβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα και τελευταίο πριν από την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την αιτιολογημένη γνώμη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: