Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2008

Το Ποικίλο Όρος σε διαρκή απειλή


1,8 :Οι εκτός σχεδίου και 2,6,7: οι εντός σχεδίου διεκδικήσεις του Μητροπολιτικού Ναού Φθιώτιδας.
3:Τα 80 στρέμματα του συναιτερισμού των πολεμιστών της "Κορέας" (18 στρέμματα εντός σχεδίου),
5: Τα 83 στρέμματα στην περιοχή "Γάτου" που αποχαρακτηρίστηκαν από δασικά και
4: Τα 80 στρέμματα από τα οποία αποβλήθηκαν με δικαστική απόφαση οι κληρονόμοι "Αγαπητού"
Η αποτύπωση και ο σχολιασμός είναι από τον «Όμιλο για το Περιβάλλον και την Ποιότητα ζωής στην Πετρούπολη - το Ποικίλο».

Στις 8 Ιανουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση των Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Συλλόγων Περιστερίου - Πετρούπολης - Χαϊδαρίου που είχε ως θέμα της την Χάρτα του Ποικίλου. Στην τελευταία συνάντηση συζητήθηκε ιδιαίτερα η πυροπροστασία του βουνού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: