Σάββατο, 31 Μαΐου 2008

Επισκεφτείτε τους Friends of Nature


Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Friends of Nature. Αν κλικάρετε τον τίτλο θα επισκφτείτε τη διεθνή οργάνωση με ενδιαφέροντα νέα στα αγγλικά και στα γερμανικά.

H ιστοσελίδα των νέων Friends of Nature είναι http://www.iynf.org ,

Δεν υπάρχουν σχόλια: