Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

Και άλλη πυρκαγιά πάνω από τη Λ.ΑΘηνών!!!

Η δεύτερη πυρκαγιά την Τρίτη το πρωί 17/6/08, στον ίδιο περίπου χώρο και με τις ίδιες κλιματολογικές, εδαφολογικές συνθήκες με την ίδια περίπου βλάστηση μας κάνει ιδιαίτερα ανήσυχους και σκεπτικούς.
Είναιάραγε μόνο η έλλειψη πρόληψης και συντονισμού?
Τύχη δεν υπάρχει πάντως. Για να δημιουργηθεί μια φωτιά χρειάζονται να συνυπάρχουν ταυτόχρονα τρία πράγματα.
1. Η ύλη (εδώ ξερά χόρτα, χαμηλή βλάστηση κτλ)
2. Οξυγόνο (υπάρχει άφθονο)
3. Σπινθήρας (τσιγάρο? γιαλί και αυτοανέφλεξη? σπίρτα?)

Άρα δεν πρόκειται για τυχαία γεγονότα. Αυτά λένε η εμπειρία και η επιστήμη. Όσοι λένε ότι είναι τυχαία και τα δύο περιστατικά ας πάνε στο καζίνο. Η εξήγηση πάντως των αιτιών των δύο πυρκαγιών δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο γεγονός.
Ας ψαχτούνε όλοι τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: