Σάββατο, 12 Ιουλίου 2008

Να σταματήσει η λειτουργία του "αναψυκτηρίου" Τέρρα Πέτρα στην Πετρούπολη -


Φωτογραφία από το Τέρρα Πέτρα στην Πετρούπολη - στην είσοδο του θεάτρου Πέτρα. Ή είσοδος του δασικού δρόμου έχει κλήσει από τα "τραπεζάκια έξω".

Ο χώρος που λειτουργεί το Τέρρα Πέτρα έχει παραχωρηθεί για από το πρώην Υπουργείο Γεωργίας για συγκεκριμένη χρήση το 1993 στο Δήμο Πετρούπολη. Ορισμένοι από τους ουσιαστικούς αλλά και τυπικούς όρους της παραχώρησης έχουν καταπατηθεί με αποτέλεσμα το δημόσιο να δικαιούται να ζητήσει το χώρο.
Οι όροι αυτοί είναι α) Ο Δήμος δεν δικαιούται αν επινοικιάσει το χώρο. Του έχει παραχωρηθεί για αποκλειστικά δική του χρήση. β) το αναψυκτήριο συνεχώς επεκτείνεται το καλοκαίρι και μάλιστα κλείνει και την είσοδο του δασικού δρόμου!
Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. προσυπογράφει τη προσφυγηή στο Δημοτικό Συμβούλιο Πετρούπολης που καταθέτει ο Όμιλος για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό στην Πετρούπολη "το Ποικίλο" για να σταματήσει η λειτουργία του "αναψυκτηρίου" Τέρρα Πέτρα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι και στο Χαϊδάρι έχουν παραχωρηθεί χρήσεις προς στο Δήμο α) του ΕΟΤ για την έκταση του εστιατορίου "Γιορτή" και του πρώην camping β) ο χώρος του ΘΕΑΘΗΝΑΙ. Θα επενέλθουμε προφανώς! για το θέμα!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: