Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2008

BLOG ACTION DAY 2008 POVERTY- 15 OCTOBER 2008
Blog Action Day 2008 Poverty from Blog Action Day on Vimeo.
15 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα δράσης των bloggers για την καταπολέμηση της φτώχειας.
October 15: World Day of bloggers action to combat poverty.

OIKO.POLI.S. are the initials of Eco-Cultural Association Haidari, Greece.

The institution Blog Action Day was launched in 2007 by young people in Australia and even participated and a homogeneity in the operation. The first day was dedicated to environmental protection. The OIKO.POLI.S. was one of the blog involved, even took part in a program of SKAI TV.
This year the Blog Action Day is dedicated to combating poverty. And this year the OIKO.POLI.S. participates in the effort of "activists from the Internet" stressing that the struggle for environmental protection, combating poverty must be daily needs persistence and patience, Objectives, coordination at the local and international level, arguments, etc. and mainly required the emergence of the causes of those who make the conditions of life to deteriorate and in many cases be threatened by wars, over-exploitation, lack of solidarity, contempt of personality and choice (religion, cultural attitudes, etc.) Unemployment, hunger, lack of health benefits and education.
The OIKO.POLI.S. participates in BLOG ACTION DAY 2008 POVERTY with the slogan of the Social Forum «The people and the environment over profits».
The OIKO.POLI.S. is the first Greek blog that said participation in Blog Action Day in 2008 and in the global list has N / A 135.
Click a) the title to see the broadcast of SKAI for Blog Action Day 2007 Enviroment which participated and b) logo in the upper right to see the video on poverty.
(NOTE:The translation into English was the translator of google)

Ο θεσμός Blog Action Day ξεκίνησε το 2007 από νέους ανθρώπους στην Αυστραλία και μάλιστα συμμετείχε και μια ομογενής στο εγχείρημα. Η πρώτη ημερα ήταν αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. ήταν ένα από το blog που συμμετείχαν, μάλιστα πήραμε μέρος σε σχετική εκπομπή του ΣΚΑΪ.
Φέτος η Blog Action Day είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση της φτώχειας. Και φέτος ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. συμμετέχει στην προσπάθεια των "ακτιβιστών από το Internet" υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να είναι καθημερινός, χρειάζεται πείσμα και υπομονή, στοχοπροσήλωση, συντονισμός σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, επιχειρήματα, κ.λπ. και κυρίως απαιτείται η ανάδειξη των αιτιών εκείνων που κάνουν τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων να υποβαθμίζεται και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις να απειλείται από πολέμους , υπερ-εκμετάΛλευση, έλλειψη αλληλεγγύης, περιφρόνηση της προσωπικότητας και των επιλογών (θρησκεία, πολιτισμικών συμπεριφορών κ.λπ), ανεργία, πείνα, έλλειψη παροχών υγείας και εκπαίδευσης.
Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. συμμετέχει στην BLOG ACTION DAY 2008 POVERTY με το σύνθημα του Κοινωνικού Φόρουμ «Οι άνθρωποι και το περιβάλλον πάνω από τα κέρδη».
Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. είναι το πρώτο ελληνικό blog που δήλωσε συμμετοχή στην Blog Action Day το 2008 και στην παγκόσμια λίστα έχει τον α/α 135.
Κλικάρετε α) στον τίτλο για να δείτε την εκπομπή του ΣΚΑΙ για την Blog Action Day 2007 Enviroment στην οποία και συμμετείχαμε β) στο logo επανω δεξιά για να δείτε το video για τη φτώχεια.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σας προτείνω να δημιουργήσετε ένα portal ειδικά για το περιβάλλον, την οικολογία και την αριστερά που να έχει το στυλ και την εγκυρότητα του blog σας. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά όμως είναι μονοδιάστατα, δεν έχουν αισθητική ούτε προσωπικότητα.
Συμβάλλουν στην ενημέρωση και στον προβληματισμό, παρεμβαίνουν - όμως είναι βαρετά.
Θα το κάνετε?

ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ είπε...

Αγαπητέ επισκέπτη υπερβάλεις.
1. Υπάρχουν ήδη σοβαρά και έγκυρα portal στο διαδίκτυο με παρόμοια θέματα. Ενδεικτικά αναφέρω α) το ΟΙΚΟΛΟΓΙΟ β) ECOCRETE γ) του κόμματος των Οικολόγων – Πράσινων δ) των μη κυβερνητικών οργανώσεων WWF, Green peace κ.λπ. ε) εκατοντάδες blog συλλόγων, επιτροπών, ομάδων και ατόμων στ) το e-magazine ΕΥΠΛΟΙΑ κτλ.
2. Ένα portal, ακόμα και έτσι όπως το περιγράφεις, δεν μπορεί και δε πρέπει να υποκαταστήσει τα εκατοντάδες blogs που υπάρχουν, τα οποία εκφράζουν παρέες αλλά και άτομα. Όλα αυτά είναι ρυάκια που ποτίζουν άνυδρες μεγάλες ξηρές εκτάσεις ανά την επικράτεια και που ενδεχομένως να συγκλίνουν κάποιες φορές για μεγάλα θέματα (π.χ. άρθρο 24 του Συντάγματος, Blog Action Day, κλιματική αλλαγή, ελεύθεροι χώροι και παραλίες, ενέργεια).
3. Η δημιουργία ενός νέου portal με οικολογικά, περιβαλλοντικά, κινηματικά χαρακτηριστικά με σαφή πολιτική κατεύθυνση, Πολιτική Οικολογία με αριστερή προοπτική ενδεχομένως να είχε ένα νόημα. Όμως δεν υπάρχουν οι υποκειμενικές και αντικειμενικές δυνατότητες, τουλάχιστον από πλευράς μου στην παρούσα φάση.
4. Δεν μας λείπει πάντως η ενημέρωση. Εκείνο μας λείπει είναι η δράση περισσότερων ανθρώπων ή συλλογικοτήτων και ο συντονισμός μεταξύ τους για να «σώσουμε οτιδήποτε δεν σώζεται».