Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Περιβάλλον δεν είναι μόνο ο αέρας που αναπνέουμε…


Δεν το ισχυριζόμαστε μόνο εμείς. Ο νομοθέτης με το ν.1650/86 που έχει τον τίτλο «Βασικές Έννοιες» παρουσιάζει διάφορους όρους που σχετίζονται με το περιβάλλον που το περιγράφει ως εξής:
«Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.»
Επειδή λοιπόν περιβάλλον μεταξύ των άλλων είναι και "η ποιότητα της ζωής, της υγείας των κατοίκων κ.λπ" είμαστε «υποχρεωμένοι» ως Οικολογικός Σύλλογος να παρεμβαίνουμε και να έχουμε λόγο για το εργασιακό περιβάλλον, το μαθητικό περιβάλλον καθώς και με τη ζωή των συνανθρώπων μας αυτής καθ΄ αυτής. Γι΄ αυτό το λόγο προβάλαμε το εργατικό ατύχημα στο Πέραμα, γι΄ αυτό και προβάλλουμε τον αγώνα της νέας γενιάς, και όχι μόνο, σήμερα για μια αξιοπρεπή ζωή, με αξίες που δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει το σημερινό σύστημα διακυβέρνησης.
Δεν είμαστε μια κλειστoφοβική ομάδα καλόγηρων αλλά πολίτες που ασχολούμαστε με όσα αφορούν «τα του οίκου μας», δηλαδή με το κοινό μας σπίτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: