Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Για το νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - ΥΠΕΚΑ


Μετά τις πρόσφατες εκλογές και την αλλαγή της κυβέρνησης έχουμε τη σύσταση ξεχωριστού υπουργείου Περιβάλλοντος, διαχρονικό αίτημα του περιβαλλοντικού κινήματος. Το όνομα αυτού: «Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» - ΥΠΕΚΑ, Υπουργός η κα.Τίνα Μπιρμπίλη.
Στο νέο υπουργείο αποσπώνται υπηρεσίες από άλλα Υπουργεία, όπως π.χ. ο τομέας της Χωροταξίας (από το πρώην ΠΕΧΩΔΕ), η Γενική Γραμματεία Ενέργειας (από το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης) και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών &
Φυσικού Περιβάλλοντος (από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
Αυτή η θετική εξέλιξη της σύστασης του ΥΠΕΚΑ θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνοδευτεί και από αλλαγή πολιτικής για το περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: