Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

To Υπουργείο Εσωτερικών στέλνει εγκύκλιο το 2007 στους δημοτικούς ΑΡΧΟΝΤΕΣ: "Μηδενική ανοχή..." στη παράνομη υπαίθρια διαφήμιση/ Δεν έγινε τίποτα....Κλικάρετε σε κάθε σελίδα για να μεγεθυνθεί και να διαβάσετε την εγκύκλιο που έστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2007).
Τι λέει η εγκύκλιος?
"...επισημαίνουμε την αναγκαιότητα πλήρους ενεργοποίησή σας σε θέματα ελέγχου, επιβολής κυρώσεων, αποκατάστασης της νομιμότητας και εξάλειψης γενικά του νοσηρού φαινομένου που έχει λάβει τελευταία μεγάλες διαστάσεις, καθώς πρόκειται για έναν τομέα αρμοδιότητάς σας που εμπλέκεται άμεσα με την οδική ασφάλεια, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα του πολίτη και κατά συνέπεια θα πρέπει απαρέγκλιτα να αντιμετωπίζει με μηδενική ανοχή, ανεξαρτήτως της ύπαρξης οιονδήποτε τεχνικών δυσκολιών και εν γένει πρακτικών δυσκολιών..." .
Επαναλαμβάνουμε ότι δεν είμαστε εμείς που τα γράφουμε αυτά. Είναι το ΥΠΕΣ που τα επισημαίνει. Η υπαίθρια διαφήμιση "εμπλέκεται με την οδική ασφάλεια, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής..."..
Τώρα γιατί δεν εφαρμόστηκε η εγκύκλιος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση? - Ρωτήστε τους δημοτικούς άρχοντες αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται (ακόμα και την αντιπολίτευση) στη διοίκηση των δήμων αλλά και των έλεγχο αυτών.
Επισημαίνουμε ότι η υπαίθρια διαφήμιση έχει σχέση με την οδική ασφάλεια, αλλά και με άλλες πλευρές (οπτική ρύπανση, προβολή του υπερκαταναλωτισμού κ.λπ) που θα επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε στο προσωπικό άρθρο που θα ακολουθήσει άμεσα.

Διαβάστε και τις δύο παρακάτω αναρτήσεις, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.

Κώστας Φωτεινάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: