Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Τα ΟΙΚΟΠΟΛΙΣάκια - μέσα από τις δράσεις των μικρών παιδιών παρουσιάζονται ορισμένες από τις δράσεις του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.


Τα «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙΣάκια» είναι μια αυτόνομη πρωτοβουλία που έχει εκδηλωθεί από νέους γονείς, μέλη του συλλόγου, οι οποίοι ευαισθητοποιούν τα παιδιά τους για το περιβάλλον, τον πολιτισμό κ.λπ. Οργανώνουν εκθέσεις ζωγραφικής, παίζουν πρωτότυπα παιχνίδια κ.λπ. Τα «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙΣάκια» πρόσφατα «Ζωγράφισαν ένα δικαίωμα» και πήραν μέρος στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό. ΔΕΙΤΕ το εξαιρετικό blog ΟΙΚΟΠΟΛΙΣάκια.
Το blog ΟΙΚΟΠΟΛΙΣάκια διαχειρίζονται η Μαρία και η Ιωάννα Μπουρδάκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: