Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Υγρά απόβλητα και υγρά λύματα στη θάλασσα του Σκαραμαγκά με την άδεια της Νομαρχίας/ Ποιος ελέγχει αν τηρούνται οι όροι;

Υπάρχουν αρκετές αναφορές στο παρελθόν ότι στον κόλπο της Ελευσίνας "χύνονται" διάφορα απόβλητα με "άδεια" ή με χωρίς άδεια. Το θέμα είναι μεγάλο και σαφώς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε σε όλες του τις διαστάσεις.
Σήμερα παρουσιάζουμε δύο περιπτώσεις που η Νομαρχία Αθηνών, Δ/νση Υγειονομικής Προστασίας Καταναλωτή, Τμήμα Εποπτείας Ελέγχων έχει εκδώσει δύο άδειες για "διάθεση υγρών αποβλήτων και υγρών λυμάτων" στην περιοχή Σκαραμαγκά.

[Χορήγηση οριστικής άδειας υγρών αποβλήτων της Βιομηχανίας ΕΚΟ - ΑΕΒΒΕ αρ.πρωτ.3521/ 21-10-2010 "σαν αποδέκτης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ορίζεται η θαλάσσια περιοχή του Σκαραμαγκά..."]


[Χορήγηση προσωρινής άδειας διαθέσεως λυμάτων της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. αρ.πρωτ.26/3/2010 "σαν αποδέκτης των επεξεργασμένων υγρών λυμάτων ορίζεται η θαλάσσια περιοχή Σκαραμαγκά, έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της επιχείρησης".]

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
1)Ποια υπηρεσία ελέγχει αν τηρούνται οι όροι και οι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στις άδειες;
2)Πόσο συχνά γίνονται οι έλεγχοι?
3)Δεν υπάρχει άλλος τρόπος "διάθεσης" των υγρών αποβλήτων και λυμάτων; Η θάλασσα τι είναι χαβούζα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: