Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Διεθνής Οργάνωση Νέων Φίλων της Φύσης/ International Young NaturefriendsO ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου "Φίλοι της Φύσης" που και αυτό με τη σειρά του είναι μέλος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης "Friends of Nature". FoN με έδρα τη Βιέννη.
Στο πλαίσιο της οργάνωσης των FoN λειτουργεί και έχει αυτόνομη δράση η Διεθνής Οργάνωση Νέων Φίλων της Φύσης (International Young Naturefriends) IYNF,με έδρα την Πράγα.
Δυστυχώς προβλήματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Ελληνικού Δικτύου "Φίλοι της Φύσης" δεν μας επέτρεψαν να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η Διεθνής Οργάνωση, ούτε να αποκτήσουμε σημαντική επαφή με την οργάνωση των Νέων (IYNF).

Ένα δείγμα της οργάνωσης είναι το πρόγραμμα εκδηλώσεων για το 2011 των IYNF.
Σας προτείνουμε να το "ξεφυλλίσετε" κλικάροντας ΕΔΩ.

Εμείς ως σύλλογος θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην καλύτερη λειτουργία του Ελληνικού Δικτύου, στην απόκτηση αξιοπιστίας και στην αξιοποίηση της εμπειρίας και των δυνατοτήτων που μας δίνει η συνεργασία με τους FoN/ IYNF.

Δεν υπάρχουν σχόλια: