Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Πληροφορίες για τη Διεθνή Περιβαλλοντική Οργάνωση FRIENDS OF NATURE και το 21ο συνέδριό της


International Friends of Nature ΕΔΩ :
(A) Γενικές πληροφορίες (από το καταστατικό της IFON):
Το 1895 ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία «Friends of Nature» που έχει τις ρίζες της στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές ιδέες του εργατικού κινήματος1 του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Οι στόχοι και οι βασικές αρχές του κινήματος συμπυκνώνονται στις ιδέες του δημοκρατικού σοσιαλισμού : Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Αλληλεγγύη. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
Στις βασικές αρχές του κινήματος των IFON, ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνεται ότι :
 Η οικονομική δραστηριότητα αποβλέπει στην κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών καθώς και στη διατήρηση των ζωτικών πόρων του πλανήτη.
 Κανένας άνθρωπος δε μπορεί να είναι ανώτερος ή κατώτερος εξαιτίας του χρώματος του, της καταγωγής του, των πολιτικών του πεποιθήσεων, του φύλου ή του θρησκεύματός του.
 Όλοι οι άνθρωποι μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στη διαμόρφωση της κοινωνικής συλλογικής ζωής.
 Οι πολιτικοί στόχοι επιδιώκονται με ειρηνικά μέσα και
 Οι παρεμβάσεις στη φύση πρέπει να χαρακτηρίζονται από πλήρη σεβασμό προς αυτήν.
Η ουσιαστική συμβολή του κινήματος IFON στην ανάπτυξη των κοινωνιών είναι η προσπάθεια για σύνδεση των κοινωνικών, οικολογικών και ανθρωπιστικών στόχων.
Στηριγμένη στη παράδοση αυτή η IFON επιδιώκει σήμερα την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, που είναι πλατιά γνωστό σαν Αειφορική Ανάπτυξη. Με τον όρο αυτό εννοούμε μια διαρκή, κοινωνικά συμβατή και περιβαλλοντικά δίκαιη οργάνωση της ανθρώπινης συλλογικής ζωής σε όλο τον κόσμο, με πνεύμα διεθνούς αλληλεγγύης.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1): Η οργάνωση FON δημιουργήθηκε από μέλη τους Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας το 1895. Το 1933 απαγορεύτηκε η λειτουργία της οργάνωσης από τους Ναζί και ανασυστάθηκε το 1945.]

(B) IFON – Σκοποί (αρ.3 του καταστατικού της)
1. Η προαγωγή του αισθήματος της αμοιβαίας κατανόησης, της φιλίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους ανθρώπους και τους λαούς.
2. Η υλοποίηση της αρχής της Αειφορικής Ανάπτυξης, η οποία συνδυάζει την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικολογική συμβατότητα.
3. Η προώθηση της διεθνούς προστασίας του περιβάλλοντος, της φύσης και των τοπίων, σαν συμβολή στη διαφύλαξη των φυσικών θεμελίων της ζωής.
4. Η προώθηση του Αειφορικού Τουρισμού(2) και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με περιβαλλοντικά συμβατές δραστηριότητες.
5. Η συμβολή στην Αειφορική Ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών με εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στον εκδημοκρατισμό, στην μείωση της φτώχιας και στην διασφάλιση των οικολογικών πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί επίσης στην ελεύθερη πρόσβαση στην παιδεία και στην ισότητα των φύλων.
6. Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης ανθρώπων με διαφορετική κουλτούρα, θρήσκευμα ή εθνική προέλευση, καθώς επίσης και των κοινωνικά αδύναμων ανθρώπων.
7. Η ενίσχυση των σχέσεων και ο συντονισμός της δράσης μεταξύ των Οργανώσεων-Μελών και των Συνεργατών της Διεθνούς Οργάνωσης καθώς και η δημιουργία προϋποθέσεων για ίδρυση και ανάπτυξη νέων Οργανώσεων – Μελών.
8. Η οικοδόμηση και η επέκταση των σχέσεων με άλλες διεθνείς οργανώσεις, οι οποίες αγωνίζονται για τη δημοκρατία, την κατανόηση ανάμεσα στους λαούς και την Αειφορική Ανάπτυξη.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ (2): Ο οργανωμένος ομαδικός τουρισμός καθιερώθηκε από τους FoN]

(Γ) IFON – Μέλος σε οργανισμούς και άλλα δίκτυα:

1. Green 10: Συμμετέχει στο δίκτυο των δέκα μεγαλύτερων και αναγνωρισμένων οργανώσεων. ΕΔΩ
2. VISIT - Voluntary Initiatives for Sustainability in Tourism (Εθελοντικές Πρωτοβουλίες για τον Αειφόρο Τουρισμό) ΕΔΩ
3. EEB - European Environmental Bureau (Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος) ΕΔΩ
4. Ökologischer Tourismus in Europa (Ö.T.E.) e. V. (Οικολογικός τουρισμός στην Ευρώπη) ΕΔΩ
5. Danube Competence Centre (DCC) (Κέντρο Υποστήριξης Φορέων για τον Αειφόρο Τουρισμό στο ποταμό Δούναβη) ΕΔΩ


(Δ) IFON: Χώρες Μέλη
Τακτικά: Αυστρία, Βέλγιο (2 οργανώσεις), Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σενεγάλη, Σλοβακία, Νότιο Τυρόλο, Σουηδία, Ελβετία, Τόγκο, Ενωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ2, IYNF (Νεολαία των IFON)
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ (2): Το 1954, επί Τρούμαν, οι FON Αμερικής είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των «ανατρεπτικών» οργανώσεων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι της Αμερικής , οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς κά. κατηγορούνταν από έλλειψη νομιμοφροσύνης αν συμμετείχαν ή υποστήριζαν τις ιδέες οποιαδήποτε οργάνωσης του καταλόγου της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Ενεργειών, επικεφαλής της οποίας ήταν ο γερουσιαστής Τζόζεφ ΜακΚάρθυ. Ο όρος «Μακαρθισμός» χρησιμοποιείται ακόμα και στις μέρες μας για να περιγράψει ανυπόστατες και άδικες κατηγορίες, όπως και δημαγωγικές τακτικές επιθέσεων, δίνοντας έμφαση σε πολιτικά και εθνικά κριτήρια. ΠΗΓΗ: Χάουαρντ Ζιν «Διακηρύξεις Ανεξαρτησίας», σελ.295 ]
Συνεργάτες: Αλβανία, Αλγερία, Αυστραλία, Μπενίν, Βραζιλία, Καμερούν, Μπουρκίνα Φάσο, Καναδάς, Χιλή, Κροατία, Εσθονία, Γεωργία, FYROM, Ινδία, Ιράν, Ισραήλ, Λιθουανία, Μαλί, Μαρόκο, Νεπάλ, Πακιστάν, Μαδέϊρα (Πορτογαλία), Ρωσία, Σρι Λάνκα, Τανζανία, Ουκρανία.

Το σύνολο των μελών της Διεθνούς Οργάνωσης Friends of Nature είναι περίπου 500.000 που συμμετέχουν σε 23 εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο.


(Ε) International Young Naturefriends (IYNF)
Διεθνής Οργάνωση Νεολαίας των International Friends of Nature. Δημιουργήθηκε το 1975 και έχει δέκα εννέα μέλη και συνεργάτες από χώρες της Ευρώπης. Λειτουργεί αυτόνομα στηριζόμενη στο καταστατικό και στις αρχές της οργάνωσης IFON. Έδρα της οργάνωσης είναι η Πράγα της Τσεχίας. Πληροφορίες ΕΔΩ


(ΣΤ) Καταλύματα – Σπίτια των IFON:
Υπάρχουν περίπου 1.000 καταλύματα σε όλο τον κόσμο, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αυστρία και τη Γερμανία. Έχουμε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις από εκδρομείς και από Γυμνάσιο της Κατερίνης που χρησιμοποίησε κατάλυμα των Friends of Nature. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ


(Z) Landscape of the Year(Τοπίο της Χρονιάς) :
Σαν θεσμός καθιερώθηκε το 1989 από τους IFON. Κάθε δύο χρόνια διακρίνεται μια διασυνοριακή περιοχή που η τοπική κοινωνία έχει συμβάλλει στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην προβολή του οικολογικού τουρισμού, στη συνεργασία οργανώσεων και φορέων από διαφορετικά κράτη. Πληροφορίες ΕΔΩ


[Η] Το Συνέδριο των IFON γίνεται κάθε τρία χρόνια. 29/9-1/10/ 2011 θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο συνέδριο στην πόλη Graz της Αυστρίας. Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από είκοσι τέσσερις χώρες. Από την Ελλάδα θα συμμετάσχουν οι κ.κ. Χαρίλαος Ερμείδης (Πρόεδρος των ΦτΦ) και Δαμιανός Βασιλειάδης.

(Θ) Respect:
Ινστιτούτο για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο τουρισμό. Το ινστιτούτο δημιουργήθηκε πριν από δέκα πέντε χρόνια με τη στήριξη των IFON. Τώρα λειτουργεί ως ανεξάρτητο ινστιτούτο με σχέσεις συνεργασίας με τους IFON και τα εθνικά δίκτυα. Πληροφορίες ΕΔΩ

[Περισσότερα στοιχεία για την πρόσφατη δράση των IFON υπάρχουν στο βιβλίο Naturefriends Yearbook 2010 ΕΔΩ]

Δεν υπάρχουν σχόλια: