Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Για τα μεγάλα Περιβαλλοντικά Προβλήματα / Δράση και συντονισμός πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων

[Νέο λογότυπο με τους "Φίλους της Φύσης" από την Ιωάννα]

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. Στο πρόσφατο συνέδριο των ΦτΦ που έγινε στις 26/11/2011 καταθέσαμε το παρακάτω Ψήφισμα, το οποίο παρουσιάζει ορισμένα από τα προβλήματα που αφορούν το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον :

Για τα μεγάλα Περιβαλλοντικά Προβλήματα / Δράση και συντονισμός πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων

Τα κινήματα πολιτών για την προστασία του φυσικού και τους αστικού περιβάλλοντος, με σχετική ικανοποίηση αντιμετώπισαν τη δημιουργία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το έτος 2009 από τη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν άλλωστε ένα διαχρονικό αίτημα των οικολογικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων να διαχωριστεί το Υπουργείο Δημοσίων Έργων από τα θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος.

Ωστόσο μετά από δύο χρόνια λειτουργίας του ΥΠΕΚΑ (του νέου υπουργείου) στην πράξη αποδείχτηκε ότι το θέμα δεν ήταν  το όνομα του υπουργείου αλλά το  ποιες πολιτικές  προώθησε. Και στα δύο αυτά χρόνια αποδείχτηκε ότι τα λίγα πράγματα που έγιναν στην αρχή της σύστασης του ΥΠΕΚΑ και κάποια άλλα που δρομολογήθηκαν σε σωστή κατεύθυνση (όπως π.χ το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, οι Δασικοί χάρτες κ.οκ.), στη συνέχεια υπονομεύτηκαν ή ακυρώθηκαν στην πράξη.

Ορισμένα από τα θέματα φυσικού και αστικού περιβάλλοντος που εξελίσσονται σε βάρος της ποιότητας ζωής:
1.      Το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία αποφάσισε το Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό για τις υδατοκαλλιέργειες αγνοώντας το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ) που ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό να εκφράζει επιστημονική γνώμη για τα χωροταξικά σχέδια και τη χωροταξική πολιτική της χώρας. Το αποτέλεσμα ήταν α) να υποβάλλει την παραίτησή του  ο Πρόεδρος του ΕΣΧΑΑ Λουδοβίκος Βασενχόφεν, ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ β) με πρόσφατη τροπολογία σε νόμο (22/11/2011) προβλέπεται νέος πρόεδρος που να είναι πολιτικά κατευθυνόμενος γ) να διογκώνονται οι δικαιολογημένες αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και κινημάτων για την κακοποίηση και περιβαλλοντική υποβάθμιση των ακτών. Περισσότερες από 120 οργανώσεις, φορείς και δήμοι αντιδρούν για το Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό για τις υδατοκαλλιέργειες δ) Υπονομεύονται οι οποιαδήποτε νέοι Εθνικοί Σχεδιασμοί για τον τουρισμό κ.λπ. από τη στιγμή που το επιστημονικό ΕΣΧΑΑ έχει ως πρόεδρο πολιτικά ελεγχόμενο.
2.      Ο νόμος 3894 για την «Επιτάχυνση και Διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 204 Α/2-12-2010), ο επονομαζόμενος νόμος FAST TRACK, ο οποίος με τα άρθρα 6,7,8 στην πράξη επιτρέπει την έκδοση επενδυτικών αδειών, χωρίς τη γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών των υπουργείων για τους περιβαλλοντικούς όρους (6,2), επιτρέπονται παρεκκλίσεις των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων (7,1), παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, της παραλίας, και του πυθμένα (8,1).
3.      Με το νόμο 4014 (ΦΕΚ 209 Α/ 21/9/2011), που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες, ακόμα και για τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί Natura, δίνει τη δυνατότητα με μονομερή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος να επιτρέψει μη συμβατές χρήσεις (αρ.10). Με τον ίδιο νόμο (ειδικό άρθρο 9), νομιμοποιείται κάθε έργο και εγκατάσταση που δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους, άρα λειτουργούν παράνομα, ή έχουν κατασκευασθεί κατά παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.
4.      Η λαθροϋλοτομία διογκώνεται σε όλες τους ορεινούς όγκους της χώρας (π.χ. Ξάνθη,  Μαγνησία, Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς κ.λπ.Πολλά από τα δάση της χώρα μας απειλούνται και θα είναι και αυτά «οι παράπλευρες απώλειες» της οικονομικής κρίσης μιας και το ξύλο κοστίζει λιγότερο από άλλα μέσα για θέρμανση. Οι δασικές υπηρεσίες αποδυναμωμένες, χωρίς μέσα και οικονομικούς πόρους, αδυνατούν να ελέγξουν και να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα βουνά μας.
5.      Με τον πρόσφατο  νόμο "Νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και άλλες διατάξεις" τροποποιείται ο νόμος 998/1979 για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και προωθείται η αλλαγή χρήσης σε δάση και δασικές εκτάσεις σε ποσοστό 20% για κατασκευή αθλητικών και τουριστικών εγκαταστάσεων σε εκτάσεις άνω των 3.000 στρεμμάτων. Εκκρεμεί και η προσφυγή πολιτών στο ΣτΕ για το ισχύον Π.Δ. για το Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό (4/6/2009).
6.      Καταργείται ουσιαστικά το «Πράσινο Ταμείο» τα έσοδα του οποίου προέρχονταν από περιβαλλοντικές παραβάσεις και τις νομιμοποιήσεις υμιυπαίθριων χώρων και αυθαιρέτων κτηρίων. Τα έσοδα από το «Πράσινο ταμείο» προοριζόταν για να ενισχυθεί το αστικό πράσινο με την εξαγορά ελεύθερων χώρων στις πόλεις.
7.      Η Διαχείριση των απορριμμάτων δρομολογείται για να δοθεί στους μεγαλοεργολάβους με προοπτική την καύση. Με τη διαδικασία του γιγαντισμού που προωθείται μειώνεται η ελαχιστοποίηση του όγκου του σκουπιδιού, απαξιώνεται η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση.
8.      Οι επτά έτοιμοι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα δεν παραδίδονται λόγω της πολιτικής εμπλοκής με τη SIEMENS. Αποτέλεσμα: α) Να υπάρχει ο κίνδυνος επιστροφής 463 εκατ.Ευρώ από την κοινοτική χρηματοδότηση β) Μια σειρά οφέλη που θα προέκυπταν με την εξυπηρέτηση 130.000 νέων επιβατών, όπως οικονομική και γρήγορη μετακίνηση, μείωση της κυκλοφορίας των Ι.Χ. και άρα μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μείωση των τροχαίων κ.λπ. δυστυχώς καθυστερούν, αν και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν οι 7 σταθμοί να λειτουργήσουν το 2009!!!
9.      Χωρίς μέσα, προσωπικό και σταθερή χρηματοδότηση είναι οι 28 Φορείς  Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
10.  Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απαξιώνονται, ορισμένα απ΄ αυτά καταργούνται και κάποια άλλα αναστέλλουν τη λειτουργία τους.
11.  Σοβαρά ζητήματα που αφορούν το φυσικό και το αστικό περιβάλλον όπως η άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης, η μη στήριξη του θεσμού των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (λειτουργεί με τους μισούς υπαλλήλους  απ΄ ότι προβλέπει το Π.Δ.),η  Παραπομπή του Ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας στις καλένδες, οι ρυθμίσεις «κατά παραγγελία» όπως π.χ. για την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική, η έγκριση τοποθέτησης γιγαντιαίων ανεμογεννητριών σε τόπους και μεγέθη που εξυπηρετούν τους μεγάλους «επενδυτές», η απουσία μέτρων για τη μείωση των ρύπων από τις βιομηχανίες και τα Ι.Χ.   επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. κ.λπ.


Για όλους τους ανωτέρω λόγους χρειάζεται η δράση και ο συντονισμός ευαισθητοποιημένων πολιτών και φορέων για την προστασία του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος. 


Ιδιαίτερα οι «Φίλοι της Φύσης» καλούνται :
  1. Να αναπτύξουν δράση σε όλα τα επίπεδα: Πολιτικό – Κοινωνικό – Νομικοτεχνικό – Κινηματικό και να διευρύνουν τους ορίζοντες παρέμβασής τους
  2. Να βελτιώσουν σύντομα την οργάνωση και την λειτουργία τους, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία
  3. Να αξιοποιήσουν τις επεξεργασίες, τις θέσεις, την εμπειρία και το κύρος των International Friends of Nature
  4. Να συνδέσουν το τοπικό με το περιφερειακό, το περιφερειακό με το εθνικό, και το εθνικό με το παγκόσμιο, 
  5. Να διευρύνουν τους ορίζοντες παρέμβασής τους,  ώστε να συμβάλλουν  αποτελεσματικά στην προστασία της φύσης και της αειφόρου ανάπτυξη της κοινωνίας.
25/11/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: